دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان
  • کد محصول:  40901
  • ۶۵۹  روز پیش
  • 182 صفحه
  • 367
  • doc
شرح مختصر:

گردشگری گل و گیاه یکی از شاخه های خاص گردشگری محسوب می شود و روز به روز تعداد این نوع از گردشگران در دنیای مدرنیته رو به افزایش می رود. گردشگری گل و گیاه را می توان، بازدید از مقصدهایی دانست که انگیزه اولیه سفر به آن مقصدها علاقه به دیدار از توانمندی های گل و گیاه، یک کشور یا منطقه است و می تواند شامل، مشاهده گل ها و گیاهان یک منطقه، شرکت در نمایشگاه های گل و گیاه، شرکت در دورههای آموزشی کشاورزی، خرید و فروش در بازار های گل و گیاه و همچنین حضور در دهکده های گل و گیاه باشد. ایران و بخصوص استان گیلان و منطقه شرق آن، دارای توانمندی های گل و گیاه بالایی می باشد که این پتانسیل غنی می تواند یک فرصت بالا بر جذب گردشگران عام و خاص باشد.

 


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مساله و ضرورت تحقیق. 5

۱- -ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

۱-۳-اهداف تحقیق. 6

۱-۴سوال های تحقیق. 6

۱-۵-فرضیه های تحقیق. 6

۱-٦-روش تحقیق و مراحل آن. 7

۱-۷-جامعه آماری، حجم نمونه و متغیرهای تحقیق. 7

۱-۸-پیشینه تحقیق. 8

۱-۹-محدوده مورد مطالعه. 8

۱-۱٠-موانع و محدودیت ها 8

۱-۱۱-مفاهیم و واژه ها 9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱-گردشگری.. 12

۲-۱-۱-مفاهیم پایه گردشگری.. 13

۲-۱-۲-واژه شناسی. 13

۲-۱-۳-بار مفهومی و معنای نهفته در کلمه گردشگری.. 14

۲-۱-۴-گونه شناسی گردشگری.. 15

۲-۱-۵-گونه های گردشگری.. 16

۲-۲-رویکرد های مطالعه گردشگری.. 19

۲-۳-چرا گردشگری موضوع علم جغرافیاست؟. 20

۲-۴-جاذبه های گردشگری.. 23

۲-۴-۱-مدیریت جاذبه ها 25

۲-۴-۲-نظام سلسله مراتبی جاذبه ها 25

۲-۴-۳-شناخت جاذبه های گردشگری.................................................................................................... 25

۲-۴-۴-گونه شناسی جاذبه های گردشگری.. 26

۲-۵-گردشگری فرهنگی. 31

۲-۵-۱-گردشگری فرهنگی و پایداری.. 32

۲-۵-۲-ظرفیت تحمل. 33

۲-٦-تعریف مفهوم جغرافیای گیاهی. 35

۲-۷-جغرافیای گیاهی ایران. 36

۲-۸-تعریف مفهوم جغرافیای توریستی. 40

۲-۹-گیاهان زینتی. 41

۲-۱٠-ساختمان گل. 42

۲-۱۲-اهمیت اقتصادی گلکاری.. 44

۲-۱۳- رالیسم. 47

۲- -ایدآلیسم:اید آلیسم idealism اصالت تصور و آرمانگرایی. 49

فصل سوم: موقعیت جغرافیایی شرق استان گیلان

۳-۱-موقعیت جغرافیایی استان گیلان. 51

۳-۲-تقسیمات سیاسی. 53

۳-۳- موقعیت جغرافیایی جلگه شرق گیلان. 54

۳- -۱-آب و هوای عمومی در گیلان. 55

۳-۳-۲-وضعیت عمومی اقلیم شرق گیلان............................................................................................... 56

۳-۳-۳-سیمای طبیعی منطقه شرق گیلان. 57

۳-۳-۴-توپوگرافی منطقه شرق گیلان. 57

۳-۴-جغرافیای جمعیت و شهرنشینی گیلان. 60

۳-۴-۱-ویژگی های اجتماعی_جمعیتی شرق گیلان. 61

۳-۵-جغرافیای اقتصادی.. 63

۳-۵-۱-جغرافیای اقتصادی گیلان. 63

۳-۵-۲- ویژگی های اقتصادی شرق گیلان. 63

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱-گیاهان و رستنی ها در ایران. 68

۴-۲-جایگاه ایران از نظر جغرافیای گیاهی. 68

۴-۳-کشورهای مهم تولید کننده و مصرف کننده گل و گیاه 69

۴-۴-گل ملی در ایران. 69

۴-۴-۱-نیلوفر آبی. 72

۴-۴-۲-سرو ناز 73

۴-۴-۳-گل محمدی.. 74

۴-۴-۴-لاله. 75

۴-۴-۵-سایر نمونه های مهم. 75

-۵-گیاهان و رستنی ها در گیلان. 79

۴-۵-۱-قارچ. 79

۴-۵-۲-سبزی ها 80

۴-۵-۳-بادام زمینی. 84

۴-۵-۴-برنج. 85

۴-۵-۵-بهارنارنج. 88

۴-۵-٦-کیوی.. 90

۴-٦-عرقیات گیاهی. 91

۴-۷-چای در ایران. 92

۴-۸-دمنوش ها 97

۴-۹-طب گیاهی. 104

۴-۱٠-وضعیت موجود و اینده گیاه درمانی در جهان. 107

۴-۱۱-موانع و محدودیت های استفاده از گیاه درمانی سنتی. 110

۴-۱۲-علل نگرش و گرایش دوباره جهان به گیاهان دارویی و گیاهان درمانی. 111

۴-۱۳- تاثیر شرایط اکولوژیک بر مواد و خواص گیاهان دارویی. 113

۴-۱۴-تحلیل پرسشنامه. 114

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-ارزیابی فرضیه ها 147

۵-۱-۱-فرضیه اول. 147

۵-۱-۲ فرضیه دوم: توسعه گردشگری گل و گیاه سبب افزایش فرصت های شغلی برای مردم منطقه شرق گیلان می شود. 149

۵-۲-نتیجه گیری.. 151

۵-۳-راهکارها و پیشنهاد ها 153

منابع و مأخذ. 155


  • داکس ایران
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: