دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

بزهکاری اطفال 12 تا 18 سال

بزهکاری اطفال 12 تا 18 سال
  • کد محصول:  41121
  • ۶۴۵  روز پیش
  • 63 صفحه
  • 619
  • DOC (فایل ورد)

در این پژوهش که به عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان 18 12 ساله شهرستان بوشهر است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شناخت تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر رفتار بزهکارانه نوجوانان می باشد، به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا بعضی از نوجوانان مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند؟ بزهکاری به عنوان یک پدیده شوم به گونه های مختلف در همه ی جوامع بشری در طول اعصار و قرون وجود داشته است و در هر زمان به شکل های متفاوتی ولی با ریشه های مشترک انجام می گیرد. فرد بزهکار بیماری است که در اجتماع رشد می کند و بیماری خود را به دیگران نیز منتقل می سازد. بنابراین، باید او را شناخت و علل و عوامل بزهکاری اش را پیدا کرد و درمانش نمود تا امنیت اجتماعی از دست رفته به جامعه برگردد و جامعه بتواند فعال و پویا و با نشاط باقی بماند. (بهزادی: 84 ، 3)

بزهکاری نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می اندازد. به همین دلیل توجه محققان را به خود جلب کرده است. بزهکاری نوجوانان با تاثیرات منفی خود، از 2 جهت از مسائل اجتماعی مهم جامعه ایران محسوب می شود. نخست اینکه چون نوجوانان در سن بلوغ و جامعه پذیری هستند و امکان اصلاح و تربیت آن ها وجود دارد. دوم اینکه جامعه ی ایران از نظر ساختار جمعیتی، کشوری با جمعیت جوان است. (حمیدرضا جلیلی پور، مجید حسنی نثار: 1387 ، 2)

فصل اول.. 8

کلیات تحقیق.. 8

1-1 بیان مسئله. 9

2-1 اهمیت و ضرورت... 12

3-1 اهداف جزئی و کلی تحقیق.. 14

فصل دوم. 15

پیشینه تحقیق.. 15

پیشینه تحقیق.. 16

1-2 تحقیقات داخلی.. 16

2-2 تحقیقات خارجی.. 18

فصل سوم. 20

ادبیات نظری تحقیق.. 20

3-1 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق.. 21

چارچوب نظريه منتخب... 22

3-2 مدل نظری تحقیق.. 24

3-3 فرضیات تحقیق.. 25

فصل چهارم. 26

روش شناسی تحقیق.. 26

4-1 روش تحقیق.. 27

4-2 جامعه آماری.. 27

4-3 نمونه آماری.. 27

4-4 شیوه نمونه گیری 28

4-5 تعریف نظری و عملی متغییرهای مستقل و وابسته. 28

فصل پنجم.. 30

استخراج و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات... 30

یافته های تحقیق 31

1-5 یافته های توصیفی 31

2-5بخش دوم : آمار استنباطی 48

فصل ششم.. 55

نتیجه گیری و پیشنهادات... 55

6-1. نتیجه گیری.. 56

6-2 محدودیت ها 58

6-3 پیشنهادات... 59

6-3 پرسشنامه. 60

منابع و ماخذ 63

 

 

  • مشتـرکیم
  • فروش این مقاله : 9

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: