دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف
  • کد محصول:  14888
  • ۶۸۴  روز پیش
  • 200 صفحه
  • 235
  • doc
شرح مختصر:

اولین علم مورد نیاز برای توسعه روش های ریسندگی استفاده شده، برای تولید لیف به وسیله بررسی بر روی عنکبوت و کرم ابریشم ارائه شد. این مخلوقات نشان داده اند که مراحل زیر برای استخراج الیاف ممتد نازک موردنیاز می باشند.

1- کسب مایع ریسندگی

2- شکل گیری مایع ریسندگی

3- سخت شدن مایع ریسندگی

به علاوه الیاف تولید شده ای که ما به حالت ریسیده به دست می آوریم. ممکن است این که الیاف تولید شده به طراحی بعدی نیاز داشته باشند. بنابراین آنها باید دارای خصوصیات کافی باشند. در کارخانه الیاف پلیمری، پلیمردر شکل مذاب یا محلول تحت فشار از طریق اجسام موئینه دارای ضخامت های مشخص در دسته 002/0 تا 04/0 سانتی متر و طول هایی برابر با 3 تا 4 برابر ضخامت جریان دارد. مایع از جسم موئینه به صورت یک نخ بیرون می آید و مذاب به سرعت در یک ماشین نخ پیچی جمع می شود. به صورتی که مذاب رنگ شده و در آخر جامد شده و در نهایت به صورت یک لیف نازک که از کاهش تدریجی بخش مقطع عرضی ایجاد می شود که به صورت یک لیف با سطح مقطع متحدالشکل با ضخامت یکسان به دست می آید. اولین مایعات قابل ریسندگی محلولهای نیترات سلولز در یک ترکیب الکل/ حلال اتر بودند و جامد سازی مایع ریسندگی به وسیله تبخیر حلال ایجاد شده است.

 

فهرست:

جریان برش (Shear flow)

جریان ویسکوز (چسبنده) و مایعات نیوتنی

جریان موئینه (مویرگی

جریانهای غیر نیوتنی

مایعات مستقل از زمان

جریان های وابسته به زمان

جریان های Viscoelastic

5-2-1- ویسکوزیته حقیقی

ویسکوزیته محلول

عواملی که بر ویسکوزیته برش تأثیر می گذارند

تأثیر نسبت برش و تاریخ برش

تأثیر ساختار مولکولی

تأثیر فشار

اندازه گیری ویسکوزیته برش

جریان کشیدگی

طبیعت جریان کشیدگی

عواملی که بر سرعت کشیدگی اثر می گذارند.

اندازه گیری ویسکوزیته کشیدگی

تئوریهای مولکولی جریان سیال

- نمونه

نمونه هایی Rouse و Bueche

- فرضیه های yamamoto و lodge

نمونه های de Genes و Doi و Edwards:

مقایسه فرضیه های مولکولی متعدد:

نمونه Gertiss و Bird

  • داکس ایران
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: