دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

سوخت هسته اي و فرايند آن

سوخت هسته اي  و فرايند آن
  • کد محصول:  18121
  • ۶۸۴  روز پیش
  • 56 صفحه
  • 201
  • doc
شرح مختصر:

]علي رغم سابقه به وضوح ايمن در طول نيم قرن گذشته، امروزه يكي از بحث برانگيزترين جنبه هاي چرخه سوخت هسته اي مسئله مديريت و دفع پسماندهاي پرتوز است[.

P1 مشكل ترين مسئله، پسماندهاي سطح بالا هستند، و دو سياست مختلف براي مديريت آنها وجود دارد:

·بازفرآوري سوخت مصرف شده براي جدا كردن آنها (كه با شيشه اي كردن و دفع كردن آنها ادامه مي يابد) يا

·دفع مستقيم سوخت مصرف شده داراي پرتوزايي سطح بالا به صورت پسماند.

]پسماندهاي هسته اي اصلي در سوخت راكتور سفالي محفوظ باقي مي مانند[.

P2 همانطور كه در فصل‌هاي 3و4 به طور خلاصه گفته شد، "سوزاندن” سوخت در قلب راكتور محصولات شكافتي توليد مي كند به مانند ايزوتوپ هاي مختلف باريم، استرونسيم، نريم، يد، كريپتون و گرنون (Ba، Sr،Cs، I، Kr، Xe). بيشترين ايزوتوپ‌هاي شكل گرفته به صورت محصولات شكافت در سوخت به شدت پرتوزا هستند و متعاقباً عمرشان كوتاه است.

P3 علاوه بر اين اتم هاي كوچكتر به وجود آمده از شكافت سوخت، ايزوتوپ‌هاي ترااورانومي مختلفي هم با جذب نوترون تشكيل مي شوند. از جمله اينها پلوتونيوم- 239، پلوتونيوم- 240 و پلوتونيوم- 241[1]، به علاوه محصولات ديگري هستند كه از جذب نوترون توسط u-2381 در قلب راكتور و سپس تلاشي بتا به عمل مي آيند. همه اينها پرتوزا هستند و به غير از پلوتونيوم شكافت پذير كه "مي‌سوزد”، در سوخت مصرف شده اي كه از راكتور برداشته مي شود باقي مي مانند. ايزوتوپ هاي ترا اورانيوم و ديگر اكتنيدها[2]بيشترين قسمت از پسماندهاي سطح بالاي با طول عمر زياد را شكل مي دهند.

 


فهرست:

پايان چرخه سوخت هسته اي

پسماندهاي هسته‌اي

پسماند سطح بالا

پسماندهاي سطح متوسط

بازفرآوري سوخت مصرف شده

پسماندهاي سطح بالاي مربوط به بازفرآوري‌
انبار و دفع سوخت مصرف شده به عنوان "پسماند”

دفع پسماندهاي جامد

يك همسان طبيعي: okloهزينه

راكتورهاي از كار انداخته شده

حصار ايمن

مثال ها
هزينه ها

پيش پرداخت

حساب تضميني، اعتبار اسنادي، يا بيمه

هزينه هاي خارجي- پيامدهاي
زيست محيطي، بهداشتي و امنيتي

پاثرات زيست محيطي

اثر گل خانه اي

اثرات بهداشتي و پرتوها
اثرات ژنتيكي

ايمني راكتور

  • داکس ایران
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: