دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
نفت خام
  • کد محصول:  3447
  • ۶۲۳  روز پیش
  • 86 صفحه
  • 327
  • doc

نفت خام مايعي است كه از تعدادي هيدروكربن و مقداري تركيبات گوگردي اكسيژن دار، ازته و مقدار كمي تركيبات معدني و فلزات تشكيل شده است . تركيبات مختلف نفت خام بنا به موقعيت محلي ميدان نفتي و زمان تشكيل آن و حتي بنا به ژرفاي منبع مـتغيرند .

در يك حوزه نفتي همراه نفت خام همواره مقداري گاز ، آب و نمك و شن و ماسه وجود دارد كه اين مواد بر اساس چگالي روي هم انباشته مي گردند . نحوة قرار گرفتن آنها بدين شكل است كه در زير يك لاية غير قابل نفوذ ابتدا آب و نمك ، سپس نفت خام .و بر روي آن گازها قرار دارند .

نفت خام پس از استخراج به واحد بهره برداري انتقال داده شده كه در اين واحد نفت خام را با عبور از جدا كننده ها و كاهش تدريجي فشار ، از گاز همراه با آن عاري مي سازند .

 

نفت خام

مقدمه

واحد ارزيابي نفت خام

چگالي ( دانسيته )‌

نقطه اشتعال ( نقطه آتش گيري )

مقايسه دانسيته هيدروكربنهاي مختلف در درجه حرارت ثابت

كربن باقيمانده پس از سوختن

كندراتسون روش ASTM D189

نقطه ريزش

نقطه انجماد

تركيبات گوگرد دار

تعيين مقدار گوگرد در فرآوردهاي نفتي : روش ASTM D 262

تعيين مركاپتان روش uop 163

اسيديته : روش ASTM D 664

ويسكوزيته

عدد اكتان

عددستان

عدد ديزل

اندازه گيري نمك در نفت خام

اندازه گيري واكس ( موم )


  • داکس ایران
  • فروش این مقاله : 1

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: