دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآئي كاركنان بانك كشاورزي

نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآئي كاركنان بانك كشاورزي
  • کد محصول:  36969
  • ۶۲۳  روز پیش
  • 44 صفحه
  • 154
  • doc
شرح مختصر:

پيچيدگي سازمان هاي امروزي، تشريح آنان را تا حدودي دشوارنموده است. تكنولوژي و
پيشرفت هاي بشري به گونه اي سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتي با گذشته مي تواند پيداكند. افزايش تلاطم هاي محيطي، فضاي تغييرو تحول، دگرگوني و عدم اطمينان رافراهم آورده است و ما را به توانايي هاي جديد و طرحي نو درافكندن، مي خواند.

معيارهاي پيشرفت و توسعه يافتگي به شدت دگرگون شده وهم اكنون درصحنه هاي جهاني، ‌جنگ برسربرتري هاي اقتصادي درقرن 21 آغاز شده است. ابزارهاي نظامي و قهر آميز جاي خويش را به موجي ازلشگرهاي اغواگر سپرده كه هرلحظه ازطريق روان كردن سيل تصاوير، گفتارها و واژه ها برپيكره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت هاي ديرپاي جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هويت و ناهنجاريهاي قرن خود، درمانده و نا اميد ساخته است. مديريت با تمام قدرت پابه عرصه حيات گذارده و براي پاسخ به چالش هاي محيطي و غيرمحيطي به جستجوي شيوه هاي نو و جديد پرداخته است.

 

فهرست:

مقدمه

ادبيات تحقيق

-فرهنگ سازماني

شكل گيري فرهنگ سازماني

طبقه بندي فرهنگ سازماني

فرهنگ مكانيكي

فرهنگ ارگانيكي

سازمان هاي با فرهنگ سنگري

ارزش ها :

فرض هاي زيرساز بنيادي

فرهنگ سازماني ضعيف و قوي

فرهنگ قوي

تعريف فرهنگ قوي

فرهنگ ضعيف

تعريف فرهنگ ضعيف

مدل z

احساس تعهد نسبت به كاركنان

ارزيابي

مشاغل

كنترل

تصميم گيري

توجه به افراد

مدل AGILپارسونز

الگوي كيلمن و سكستن

تعيين و تدوين هنجارهاي جديد

مشخص كردن شكاف فرهنگي

پركردن شكاف فرهنگي

كارائي

  • داکس ایران
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: