دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه بررسی روند رشد و عوامل تاثیر گذار در رشد باقلا

پایان نامه بررسی روند رشد و عوامل تاثیر گذار در رشد باقلا
  • کد محصول:  44040
  • ۴۴۸  روز پیش
  • 120 صفحه
  • 570
  • DOC (فایل ورد)

   در زبان انگلیسی باقلا با اسامی مختلفی شناخته می‌شود. به انواع بذر ریز آن Tick bean و به انواع بذر متوسط آن Horse bean و به انواع بذر درشت آن Broad bean و معمولا به انواع مختلف آن Faba bean اطلاق می‌شود. منشاء احتمالی باقلا جنوب غربی آسیا گزارش شده است (مجنون حسيني، 1372). وجود 4/23درصد پروتئین در دانه خشک باقلا باعث شده است تا امروزه به عنوان یکی از حبوبات عمده در منطقه خاورميانه، افريقا، چين و حتي نقاطي از اروپا و استراليا در تغذيه انسان و دام توجه زيادي به آن شود (تورپين و همكاران، 2002). باقلا با سطح زير كشت 9/2 ميليون هكتار يكي از مهمترين بقولات دانه‌اي در دنيا به شمار مي‌رود (رييس و همكاران، 2000). سطح زير كشت باقلا در ايران حدود 30000 هكتار است كه عمده ترين مناطق توليد آن استان‌هاي گلستان، خوزستان، مازندران و گيلان به شمار مي‌روند (مجنون حسيني، 1372)، تقاضا براي اين گياه باتوجه به افزايش جمعيت دنیا و كاهش دسترسي به ساير منابع پروتئيني، رو به افزايش مي‌باشد (تورپين و همكاران، 2002).

چكيده

مقدمه و كليات

خصوصیات گیاه باقلا

اهمیت مدل سازی گیاهان زراعی

فصل اول

پیشینه تحقیق

فنولوژی

رشد و نمو

واكنش رشد و نمو گیاهان به درجه حرارت

واكنش رشد و نمو گیاهان به طول روز

سبز شدن

گلدهي

عملکرد و اجزاء عملکرد

اهداف تحقيق

فصل دوم

مواد و روش‌ها

مشخصات محل اجراي آزمايش

طرح آزمايشي

عمليات زراعي

تنظيم مشاهدات

سبز شدن

گلدهي

مراحل پس از گلدهي

توابع و پارامترها

محاسبه روز بيولوژيك

عملكرد و اجزاء عملكرد

فصـل سـوم

نتايج و بحث

سبز شدن

نتايج تجزيه واريانس

مقايسه مدل‌هاي مختلف براي كمي كردن واكنش سرعت سبز شدن به دما

برآورد دماهاي كاردينال و روز بيولوژيك براي مرحله سبز شدن

نتايج تجزيه واريانس فنولوژي

روز تا گلدهي (R1)

روز تا غلاف‌دهي (R3)

روز تا پر شدن دانه (R5)

روز تا رسيدگي فيزيولوژيكي (R7)

روز تا رسيدگي كامل (R8)

مقايسه مدل‌هاي مختلف براي كمي كردن واكنش سرعت گلدهي به دما و طول روز

برآورد پارامترهاي مدل براي مرحله گلدهي

بررسي چگونگي واكنش به طول روز

روز بيولوژيك مورد نياز براي مراحل مختلف نمو

تجزيه واريانس عملكرد و اجزاء عملكرد

نتيجه‌گيري و پيشنهادات

منابع استفاده شده

  • مدیر
  • فروش این مقاله : 36

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: