دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
پایان نامه تحل
  • کد محصول:  41813
  • ۵۶۶  روز پیش
  • 164 صفحه
  • 265
  • DOC (فایل ورد)

موتورهای احتراق داخلی موتورهای حرارتی هستند که انرژی شیمیایی سوخت را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در موتورهای احتراق داخلی، مبحث انتقال حرارت در آن‌هاست. انتقال حرارت موتورهای احتراق داخلی از جنبه‌های گوناگونی حائز اهمیت است. یکی از این موارد محافظت از مواد به کار رفته در بخش های حساس موتور در مقابل ذوب شدن و یا تغییر شکل با توجه محدودیت های طراحی مواد است. مورد دیگر بهبود عملکرد[1] موتور است؛ چرا که تقریباً یک‌سوم از انرژی تولید شده در داخل محفظه‌ی احتراق از طریق خنک‌کاری موتور از آن خارج می‌شود [1] و درصورتی که بتوان این مقدار را کاهش داد در حقیقت به توان مفید موتور افزوده خواهد شد. همچنین یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی در موتورهای احتراق داخلی زمان گرم شدن موتور[2] می‌باشد که مبحث خنک‌کاری نقش مؤثری در کاهش و یا افزایش زمان مذکور و متعاقباً کاهش و یا افزایش آلاینده‌های خروجی موتور به عهده دارد.


فهرست اشکال   ش‌

فهرست جداول   ع‌

فهرست علائم   غ‌

فصل اول: دیباچه  1

1-1- اهمیت انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی   2

1-2- روش‌های بهبود عملکرد سامانه‌ی خنک‌کاری   3

فصل دوم: پیشینه مطالعات    6

2-1- مقدمه  7

2-2- تغییر هندسه‌ی جریان   7

2-3- پیشینه‌ی مطالعات خنک‌کاری دقیق    9

2-4- جوشش     20

2-5- پیشینه‌ی مطالعات جوشش در موتورهای احتراق داخلی   25

فصل سوم: مطالعات تجربی   46

3-1- مقدمه  47

3-2- دستگاه آزمایشگاهی جوشش     47

3-2-1- مخزن   48

3-2-2- گرمکن مخزن   48

3-2-3- پمپ    49

3-2-4- شیر سه‌راهه  49

3-2-5- فشار سنج   49

3-2-6- کانال   50

3-2-7 روتامتر  50

3-2-8 کویل مسی   51

3-2-9- بخش مورد آزمایش     51

3-2-10- بلوک مسی   52

3-2-11- گرمکن استوانه‌ای   52

3-2-12- عایق PTFE   52

3-2-13- روغن انتقال حرارت    53

3-2-14- رئوستا 53

3-2-15- ترموکوپل   54

3-2-16- سیتم داده بردار  54

3-2-17- سمباده  54

3-2-18- زبری سنج   55

3-2-19- رله وکنترلر  56

3-3- نتایج دستگاه جوشش جریانی   57

3-3-1- نمودارهای تجربی انتقال حرارت جوشش     57

3-3-2- آنالیز خطا 61

3-4- مطالعه آزمایشگاهی حرکت سیال با استفاده از روش PIV   62

3-4-1- آشنایی با روش PIV   63

3-4-2- اجزای به‌کار رفته در آزمایش PIV برای سرسیلندر موتور احتراق داخلی   65

3-4-3- نقاط اندازه‌گیری شده‌ی سرعت در سرسیلندر  69

3-4-4- تحلیل و اندازه گیری سرعت با استفاده از روش PIV   70

فصل چهارم: شبیه‌سازی عددی   73

4-1- مقدمه  74

4-2- شبیه‌سازی عددی جوشش جریانی مادون سرد  74

4-2-1- روش چن   75

4-2-2- روش BDL   76

4-2-3- ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری خالص، hfc 82

4-2-4- ضریب انتقال حرارت جوشش هسته‌ای، hnb 83

4-3- شبیه‌سازی یک‌بعدی جریان خنک‌کننده در راهگاه خنک‌کاری موتور  92

4-4- شبیه‌سازی سه‌بعدی جریان خنک‌کننده در راهگاه خنک‌کاری موتور  96

4-4-1- شبیه‌سازی جریانی خنک‌کننده در راهگاه موتور  96

4-4-2- شبیه‌سازی حرارتی جریان خنک‌کننده در راهگاه خنک‌کاری موتور  105

فصل پنجم: راهکارهای بهبود خنک‌کاری   113

5-1- مقدمه  114

5-2- ارائه‌ی روش‌هایی در راستای رسیدن به خنک‌کاری یکنواخت در موتور  114

5-2-1- روش تغییر الگوی ورودی و خروجی خنک‌کننده  114

5-2-2- استفاده از رژیم جوشش جریانی به منظور افزایش ضریب انتقال حرارت    119

فصل ششم: جمع‌بندی و نتیجه گیری   129

6-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری   130

6-2- نوآوری‌ها 132

6-3- پیشنهادها برای ادامه کار  133

6-4- محصولات علمی ارائه شده  134

منابع و مآخذ  136
  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: