دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی

پایان نامه طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی
  • کد محصول:  41848
  • ۶۱۵  روز پیش
  • 96 صفحه
  • 69
  • DOC (فایل ورد)

مکانیزم یک ابزار مکانیکی است که به منظور انتقال حرکت و یا نیرو از یک منبع به یک خروجی بکار می­رود. یک اهرم بندی تشکیل شده است از اهرم­ها (یا میله­ها) که به طور عمومی صلب در نظر گرفته می­شوند و توسط اتصالاتی از قبیل پین (لولا) یا لغزنده­های منشوری بطوری که زنجیره­های (حلقه­های) باز یا بسته را می­سازند، به یکدیگر وصل می­شوند. این چنین زنجیره­های سینماتیکی که حداقل یک اهرم آن ثابت و حداقل دو اهرم دیگر متحرک باقی بماند، مکانیزم نام دارد و اگر کلیه اهرم ها ثابت باشند، آنگاه سازه نامیده می­شود. به عبارت دیگر مکانیزم اجازه می­دهد اهرم­های "صلب" آن نسبت به یکدیگر حرکت داشته باشند. در حالی که برای سازه این چنین نیست.

فصل1  مقدمه  1

1-1پیشگفتار  2

1-2 تاریخچه سنتز ابعادی   3

1-3 محاسبات اولیه در بررسی مکانیزم­ها 4

1-4 بهینه­سازی   4

1-4-1 تاریخچه بکارگیری بهینه­سازی در مکانیزم­ها 5

1-4-2 مفاهیم کلی بهینه­سازی   7

1-4-3 فرمول بندی عمومی بهینه­سازی   9

1-5 نوآوری­های پایان­نامه  10

1-6 ساختار کلی پایان­نامه  11

فصل2  معرفی مکانیزم شش میله­ای وفرمول بندی آن   12

2-1 مقدمه  13

2-2 برخی کاربردهای مکانیزم­های شش میله­ای   14

2-3 تحلیل هندسی و روابط حاکم بر مکانیزم  19

2-4 نتیجه­گیری و جمع­بندی فصل   22

فصل3 روش­های بهینه­سازی تک هدفه و چند هدفه  23

3-1  مقدمه  24

3-2  مفاهیم بهینه سازی   24

3-2-1 مفاهیم بهینه­سازی تک هدفه  24

3-2-2 تعاریف و مفاهیم بهینه­سازی چند هدفه  25

3-3  روش­های بهینه سازی تک هدفه  27

3-3-1  الگوریتم ژنتیک    27

3-3-1-1  مقدمه  27

3-3-1-2 تاریخچه  27

3-3-1-3 ساختار الگوریتم ژنتیک    28

3-3-1-4 عملگرهای ژنتیکی   28

3-3-1-5  روند کلی اجرای الگوریتم ژنتیک    30

3-3-2 الگوریتم تکامل تفاضلی   31

3-3-2-1 مقدمه  31

3-3-2-2 تاریخچه  32

3-3-2-3 ساختار الگوریتم تکامل تفاضلی   32

3-3-2-4 پارامترهاى كنترلى   35

3-3-2-5  استراتژى­هاى متنوع DE   36

٣-٣-٣ الگوريتم تجمعى ذره (ازدحام ذرات) 37

٣-٣-٣-١ مقدمه  37

٣-٣-٣-٢ تاريخچه روش بهينه سازى تجمعى ذره  37

٣-٣-٣-٣ روش بهينه­سازى تجمعى ذره استاندارد  38

٣-٣-٣-٤ شبه برنامه روش بهينه سازى تجمعى ذره استاندارد  40

٣-٣-٣-٥ بررسى ضريب وزن و ضرايب يادگيرى   41

٣-٣-٤ الگوريتم تركيبى ژنتيك و تجمعى ذره  42

٣-٣-٤-١ الگوريتم تركيبى HGAPSO   43

٣-٣-٤-٢ روش تركيبى GAPSO   43

٣-٤ روش­هاى بهينه­سازى چند هدفى   45

٣-٤-١ روش بهينه­سازى مرتب سازى نقاط غير برتر نسخه دوم) NSGA-II ( 45

٣-٤-١-١ زيربرنامه   Non-Dominant Sorting (NS) 46

٣-٤-١-٢ زيربرنامهCrowding Distance(CD) 46

٣-٤-١-٣ روند كلى الگوريتم NSGA-II  47

3-5 نتیجه­گیری و جمع­بندی فصل   48

فصل4   بهینه­سازی مکانیزم شش­میله­ای   49

4-1 مقدمه  50

4-2 متد کاهش کنترل شده انحراف مجاز  51

4-3 تابع هدف   56

4-4  سنتز بهينه مكانيزم  57

4-4-1 بهینه سازی تک هدفه  58

4-4-1-1 سنتز بهینه مسیر اول   58

4-4-1-2 سنتز بهینه مسیر دوم  65

4-4-2 بهینه سازی دو هدفه  72

4-4-2-1 متد کاهش کنترل شده انحراف زاویه انتقال   73

4-4-2-2 نتایج بهینه سازی   75

4-5 نتیجه­گیری و جمع­بندی فصل   78

فصل5   نتیجه­گیری   79

5-1 نتیجه­گیری   80

مراجع   81
  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: