دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه طراحی کنترل بهینه تطبیقی برای سیستم های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش های محاسبات نرم

پایان نامه طراحی کنترل بهینه تطبیقی برای سیستم های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش های محاسبات نرم
  • کد محصول:  41675
  • ۵۹۹  روز پیش
  • 205 صفحه
  • 60
  • DOC (فایل ورد)

روش­های طراحی کنترل کننده برای سیستم­های غیرخطی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. روش اول شامل خطی سازی سیتم­های غیرخطی حول نقطۀ کار است [1]. در این حالت قوانین کنترل کلاسیک برای سیستم­های تقریبی استفاده می­شود. با وجود سادگی این قوانین سیستم کنترل به صورت کلی کارایی تضمین شده­ای ندارد. روش دوم طراحی کنترل کننده بر اساس دینامیک سیستم­های غیر خطی است. در این روش خصوصیات سیستم­های غیر خطی حفظ می­شود، که همین امر به دلیل وجود دینامیک پیچیدۀ این سیستم­ها طراحی را بسیار سخت می­کند [2]. علاوه بر این، روش­های فوق، از مدل­سازی ریاضی دقیقی بهره می­برند که در حالت تئوری کارایی بسیار خوبی دارد، اما در عمل به علل مختلفی از جمله تغییر در شرایط عملیاتی، عدم قطعیت­های دینامیک اعم از ساختار یافته و ساختار نیافته، و اغتشاشات خارجی، دچار افت عملکردی می­شوند. در حقیقت به دست آوردن یک مدل ریاضی دقیق برای فرآیندهای سیستم­های پیچیدۀ صنعتی بسیار سخت است. به علاوه عوامل دیگری هم وجود دارند که قابل پیش­بینی نیستند، مانند اغتشاش، دما، تغییرات پارامترهای سیستم و غیره.

فصل 1- مقدمه  2

1-1- پیشینۀ پژوهشی   3

1-2- رئوس مطالب    5

فصل 2- مقدمه‌ای بر کنترل غیرخطی   8

2-1- مقدمه  8

2-2- سیستم غیرخطی   9

2-3- تئوری پایداری لیاپانوف    9

2-3-1- سیستم وابسته به زمان   9

2-3-2- تفاوت اصلي بين سيستم‌هاي متغير با زمان و نامتغير با زمان   10

2-3-3- مفهوم پایداری به بیان لیاپانوف    10

2-3-3-1- تعريف پايداري مجانبي   11

2-3-3-2- تعريف پايداري نمائي   11

2-3-3-3- تعريف پايداري مطلق    11

2-4- کنترل تطبیقی   11

4-2-1- غیر مستقیم   12

2-4-2- مستقیم   12

فصل 3- مقدمه‌ای بر محاسبات نرم  15

3-1- مقدمه  15

3-2- شبکۀ عصبی مصنوعی   16

3-2-1- مقدمه  16

3-2-2- الهام از بیولوژی   19

3-2-3- مدل نرون   20

3-2-4- معماری شبکۀ چند لایه  20

3-3- کنترل فازی   21

3-3-1- مقدمه  21

3-3-2- مفاهيم اوليه و تعاريف مقدماتي   22

3-3-3- ساختار کلی کنترل کنندۀ فازی   24

3-3-4- اجزای یک کنترل کنندۀ فازی   24

3-3-5- انواع کنترل کنندههای فازی   25

3-3-6- مقاسیۀ فازی نوع 1 با نوع 2  26

3-3-6-1- نمایش عدم قطعیت سیستم‌های Type-1  بوسیله Type-2  26

3-3-6-2- توابع عضویت در فازی نوع 2  27

3-3-7- طراحی کنترل کننده فازی   28

3-3-7-1- طراحی سیستم‌های ردیاب با فیدبک حالت    28

3-3-8- دیاگرام روش طراحی کنترل کنددۀ فازی   29

فصل 4- طراحی کنترل‌کننده برای بازوی رباتیک با هدف خنثی کردن اثرات اصطکاک، تداخل و ارتجاع   32

4-1- مقدمه  32

4-2- مدل‌سازی   33

4-2-1- مدل‌سازی سیستم صلب: 33

4-2-2- مدل‌سازی سیستم منعطف: 34

4-3- کنترل‌کننده تطبیقی برای سیستم صلب    37

4-3-1- شبیه‌سازی   40

4-3-2- نتایج   41

4-4- طراحی کنترل‌کننده تطبیقی با هدف خنثی کردن اصطکاک    42

4-4-1- شبیه‌سازی   50

4-4-2- نتایج   51

4-5- طراحی کنترل کنندۀ تطبیقی بر اساس شبکۀ عصبی برای خنثی کردن اغتشاش     53

4-5-1- توضیح شماتیک کنترل کننده: 55

4-5-2- شبیه‌سازی و نتایج   55

4-6- طراحی کنترل کننده فازی برای بازوی رباتیک     59

4-6-1- شبیه‌سازی و نتایج   61

4-7- طراحی‌کننده فازی تطبیقی برای بازوی رباتیک     65

4-7-1- شبیه‌سازی و نتایج   70

4-7-2- نتیجه‌گیری   73

فصل 5- طراحی سیستم کنترل هوشمند بر اساس تئوری لیپانوف برای ماشین‌های سنکرون با آهنربای دائم (PMSM) 77

5-1- مقدمه  77

5-2- مدلس‌ازی سیستم: 80

5-3- بردار تطبیقی براساس رویتگر  81

5-3-1- تئوری تطبیقی   85

5-4- طراحی کنترل تطبیقی براساس رویتگر  88

5-4-1- شبیه‌سازی   93

5-4-2- نتایج   94

5-5- طراحی سیستم کنترل تطبیقی برای سیستم با دینامیک نامعلوم  97

5-5-1- نتایج   101

5-6- طراحی سیستم کنترل کنندۀ تطبیقی بدون سنسور براساس شبکه عصبی   104

5-6-1- شبیه‌سازی و نتایج   111

5-7- کنترل فازی تطبیقی   115

5-7-1- شبیه‌سازی و نتایج   121

5-8- نتیجه‌گیری   125

فصل 6- مدیریت و کنترل سیستم‌های تولید انرژی هوشمند   129

6-1- مقدمه  129

6-1-1- مدل‌سازی سیستم   131

6-1-1-1- مبدل DC-DC دوطرفه  131

6-1-1-2- باطری‌ها 133

6-2- طراحی کنترل تطبیقی فازی برای مبدل DC-DC   135

6-2-1- شبیه‌سازی و نتایج: 138

6-3- کنترل تطبیقی باس DC: 144

6-3-1- شبیه‌سازی و نتایج: 146

6-4- برآورد حالت شارژ (SOC) بر اساس رؤیتگر  149

6-4-1- شبیه‌سازی و نتایج   151

6-5- برآورد حالت شارژ (SCC) با تئوری تطبیقی   155

6-5-1- شبیه‌سازی و نتایج   158

6-6- طراحی سیستم نظارتی فازی برای مدیریت انرژی وسایل الکتریکی با چند منبع مختلف: 161

6-6-1- شبیه‌سازی و نتایج   165

6-7- نتیجه‌گیری   168

فصل 7- نتیجه‌گیری   172

فهرست مراجع  174
  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: