دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه مدیریت ریسک، ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

پایان نامه مدیریت ریسک، ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی
  • کد محصول:  42004
  • ۵۵۶  روز پیش
  • 134 صفحه
  • 217
  • DOC (فایل ورد)

بافت فرسوده، به عرصه­هایی از محدوده قانونی شهر­­ها اطلاق می­شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، فقدان دسترسی­های مناسب و کمبود خدمات و زیر­ساخت­های­شهری، آسیب­پذیر بوده و ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند (نایبی، فهندری،91 ). فرایند مداخله در بافت­های فرسوده شهری به سه شکل صورت می­گیرد:

الف) بهسازی یعنی بهبود بخشیدن به وضعیت بافت و عناصر درونی آن. در واقع بهسازی زمانی صورت می­گیرد که فرسودگی­ نسبی فضا از لحاظ عملکردی رخ داده باشد.

ب) نوسازی زمانی انجام می­شود که فضای شهری، مجموعه یا بنا از کارکردی مناسب برخوردار بوده ولی فرسودگی نسبی کالبدی فضایی موجب کاهش کارایی و بازدهی آن شده است.

ج) بازسازی یعنی از نو­ساختن. بازسازی زمانی صورت می­گیرد که در بنا، مجموعه و یا فضای شهری، فرسودگی به­صورت کامل ایجاد شده­باشد.

 

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه  2

1-2-  بیان مسئله  3

1-3- تعریف کلمات کلیدی   3

1-4-  اهمیت و ضرورت موضوع   4

1-5-  اهداف تحقیق   4

1-6-  سؤالات تحقیق   4

1-7-  فرضیه های تحقیق   4

1-8-  روش تحقیق   5

1-9- جمع­بندی   5

فصل دوم ادبیات موضوع

2-1- مبانی نظری   7

2-1-1- مقدمه   7

2-1-2-  بافت­های فرسوده  8

2-1-3-  عوامل و زمین­ههای تأثیر گذار بر بافت­های فرسوده شهری    9

2-1-4-  مشکلات بافت­های فرسوده  10

2-1-6-  شیوه­های تجهیز منابع پروژه­های نوسازی شهری    10

2-1-6-1- تجهیز منابع داخلی    10

2-1-6-2- تجهیز منابع خارجی    14

2-2- مبانی تجربی   14

2-2-1- تجارب عملی احیای بافت­های فرسوده در ایران   14

2-2-1-1- مرکز تاریخی شهر یزد  14

2-2-1-2- محله سیروس ( چال میدان تهران)  15

2-2-1-3- بلوک خیام تهران   15

2-2-1-4-  محله عامری اهواز  16

2-2-2- تجارب عملی احیای بافت­های فرسوده در جهان   17

2-2-2-1- پروژه لیورپول   17

2-2-2-2- تجارب فیلادلفیا و نیویورک در این زمینه   17

2-2-2-3- دمشق در کشور سوریه   18

2-2-2-4-  استانبول در ترکیه   18

2-2-3- مبانی تجربی داخلی    18

2-2-4-  مبانی تجربی خارجی    20

2-3- جمع­بندی   22

فصل سوم ریسک­­های اقتصادی پروژه­های نوسازی شهری

3-1- مقدمه  24

3-2-  تعریف ریسک     24

3-2-1-  عناصر اصلی ریسک     25

3-2-2-  روش­های اندازه گیری ریسک     26

3-3-  شناسایی ریسک     28

3-3-1- مبانی شناسایی ریسک     29

3-3-1-1-  آیا همۀ ریسک­ها از ابتدا قابل شناسایی هستند؟  29

3-3-1-2-  روش تعیین گروه­های ریسک     30

3-3-2-  بررسی منشأ ریسک در پروژه­ها  31

3-3-3-  روش­های شناسایی ریسک     35

3-3-3-1-  بررسی مستندات    35

3-3-3-2-  روش­های ایده­پردازی گروهی یا روش­های جمع­آوری اطلاعات    36

3-3-3-3-  چک لیست­ها  41

3-3-3-4-  فرم­های کنترلی    41

3-3-3-5- آنالیز فرضیات    42

3-3-3-6-  روش­های نموداری    42

3-3-3-7-  ساختار شکست ریسک (  RBS )  44

3-3-3-8-  گزارشات موردی    45

3-3-4-  خروجی فرآیند شناسایی ریسک     45

3-4-  ریسک پروژه­های نوسازی شهری   46

3-4-1- ریسک­های عمومی پروژه­های نوسازی شهری    46

3-4-1-1-  ریسک سیاسی    46

3-4-1-2-  ریسک تجاری    47

3-4-1-3-  ریسک عملیاتی    47

3-4-1-4-  ریسک بازار  47

3-4-1-5-  ریسک نقدینگی    48

3-4-1-6-  ریسک تورمی    48

3-4-2-  ریسک­های خاص پروژه­های نوسازی شهری    48

3-5- جمع­بندی   63

فصل چهارم روش های مدیریت ریسک پروژه های نوسازی شهری

4-1- مقدمه  65

4-1-1- تاریخچه مدیریت­ریسک در پروژه­ها  65

4-2- فرایندهای مدیریت­ریسک     66

4-2-1- برنامه­ریزی مدیریت­ریسک     67

4-2-1-1- تعریف اهداف پروژه  67

4-2-1-2- تبیین اهداف مدیریت­ریسک     67

4-2-1-3- تبیین محدودۀ مدیریت­ریسک     67

4-2-1-4- رویکرد و روش شناسی مدیریت­ریسک     68

4-2-2- ارزیابی کیفی ریسک     68

4-2-2-1- اولویت­بندی ریسک­ها  69

4-2-3- ارزیابی کمّی ریسک     70

4-2-4- برنامه­ریزی پاسخ­گویی به ریسک     70

4-2-4-1- استراتژی­های پاسخ­گویی به ریسک     70

4-2-5- پایش، کنترل و بازنگری ریسک     71

4-3- راهکار مدیریت­ریسک پروژه­های نوسازی شهری   72

4-3-1- روش ماتریس ریسک     72

4-3-2- روش فرایند تحلیل شبکه ( ANP)  73

4-3-3- راهکارهای مدیریت­ریسک، ریسک­های اقتصادی پروژه­های نوسازی شهری و تجزیه و تحلیل آنها  78

4-4- راهکارهای جدید  90

4-5- جمع­بندی   103

فصل پنجم یافته­های پژوهش

5-1- جمع­بندی   105

5-2- پیشنهاد بر اساس یافته­ها 106

5-3- پیشنهاد برای آیندگان   106

منابع و ماخذ  107
  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: