دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه موزه منطقه

پایان نامه موزه منطقه
  • کد محصول:  42788
  • ۴۹۰  روز پیش
  • 160 صفحه
  • 164
  • DOC (فایل ورد)

در جهان، هر سال بر تعداد موزه‌ها افزوده می‌شود. این افزونی روبه رشد‌، گویای اهمیت موزه در اجتماع کنونی است و نشان‌دهنده نقش حساسی است که این موزه‌ها در جهت آموزش و تکمیل آگاهی‌های انسان دارند‌، موزه جایگاهی برای تحقیق در میراث فرهنگی‌، و وسیله‌ای برای تداوم فرهنگ است. دیدگاه‌های سیاسی‌، دینی‌، اجتماعی و اقتصادی مردم گذشته و نوع زندگی آن‌ها را می‌توان در خلال دیدار از موزه‌ها بررسی کرد. موزه ارزش‌های جامعه‌ای را که از بین رفته یا درحال از بین رفتن است‌، بر ما عرضه می‌دارد. توجه ما را با اشیایی معطوف می‌کند که مورد تهدید جدی تمدن جدید قرار دارد‌، و هر لحظه به‌سوی نیستی و زوال راه می‌پوید. موزه روح آفرینش را در بیننده بیدار می‌کند‌، و توان هنری و بضاعت فکری او را بر می‌انگیزد. او را به خود آشنا می‌کند و درهای راهیابی به دنیای بهتر را به روی او می‌گشاید.

گشت و گذار در موزه‌ها بیننده را می‌تواند به درک چگونگی انتقال فرهنگ از گذشتگان به آیندگان قادر سازد و اقتباس فرهنگی را در میان جوامع مختلف و شکل‌گیری تمدن جدید را به آن‌ها بشناساند و به آنان این فرصت را بدهد که با دستیابی به آگاهی‌های فرهنگی که از دیدار موزه حاصل می‌شود طرح بنای تازه‌ای را از دستاوردها و ارزش‌های نوین تمدن و فرهنگ پی‌افکنند.

چکیده        1

فصل اول : کلیات تحقیق

1ـ1ـ پرسش اصلی تحقیق    2

1ـ2ـ بیان مسأله      2

1ـ3ـ سوابق مربوط  6

1ـ4ـ سوالات         8

1ـ5ـ اهداف تحقیق  8

1ـ6ـ ضرورت‌های خاص انجام تحقیق        9

1ـ7ـ بهره‌وران        9

1ـ8ـ روش کار      10

1ـ9ـ ابزار گردآوری اطلاعات        11

1ـ10ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات        11

فصل دوم : مبانی و مفاهیم نظری

2ـ1ـ موزه   12

2ـ1ـ1ـ نگاهی گذرا به موزه          12

2ـ1ـ2ـ منشأ پیدایش لغت موزه      13

2ـ1ـ3ـ تاریخ موزه در ایران          14

2ـ1ـ4ـ تاریخچه موزه در جهان      15

2ـ1ـ5ـ انواع موزه‌ها         15

2ـ1ـ6ـ موز‌های هنری        16

2ـ1ـ7ـ موزه‌های هنری مدرن         16

2ـ1ـ8ـ موزه‌های تاریخی    17

2ـ1ـ9ـ موزه‌های علمی      17

2ـ1ـ10ـ موزه‌های تخصصی          18

2ـ1ـ11ـ موزه‌های منقطه‌ای 18

2ـ2ـ هنر     18

2ـ3ـ هنر، تعاریف و مضامین          19

2ـ4ـ هنر در فرهنگ ایران    22

2ـ5ـ عناصر هنر      22

2ـ5ـ1ـ تخیل         22

2ـ5ـ2ـ ذوق          23

2ـ5ـ3ـ خلاقیت     23

2ـ5ـ4ـ زیبایی       24

2ـ6ـ سخن نهایی در تعریف هنر      24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

2ـ7ـ فرهنگ و معماری       26

2ـ7ـ1ـ رابطه فرهنگ و معماری      26

2ـ7ـ2ـ فرهنگ معماری، معماری فرهنگی    29

2ـ7ـ3ـ ارتباط بین معماری، فرهنگ و مکان 30

2ـ7ـ4ـ عوامل فرهنگی مؤثر در شکل‌گیری فضای معماری  31

2ـ7ـ5ـ بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری    32

2ـ7ـ6ـ مبانی فرهنگ ایران و تأثیر آن بر معماری     32

2ـ7ـ7ـ انسان و فرهنگ در معماری  34

2ـ7ـ8ـ نقش و جایگاه کنونی معماری فضاهای فرهنگی       36

2ـ8ـ تاریخ آذربایجان         36

2ـ8ـ1ـ حدود آذربایجان     39

2ـ8ـ2ـ پیش از اسلام        39

فصل سوم: مبانی و مشخصه‌های معماری پایدار

3ـ1ـ پایداری         41

3ـ1ـ1ـ مفهوم پایداری       41

3ـ1ـ2ـ معنای لغوی واژه پایداری   42

3ـ1ـ3ـ از محیط پایدار تا معماری پایدار    42

3ـ2ـ مبانی طراحی پایدار    46

3ـ2ـ1ـ طراحی پایدار        47

3ـ2ـ2ـ فرآیند طراحی پایدار         48

3ـ2ـ3ـ تبیین مؤلفه‌های طراحی پایدار محیطی        48

3ـ3ـ مفهوم پایداری و توسعه پایدار 49

3ـ4ـ معماری و شهرسازی پایدار     51

3ـ5ـ بازشناسی مفهوم پایداری در معماری و شهرسازی ایرانی        58

3ـ5ـ1ـ دیدگاه معماران پایداری     61

3ـ6ـ معماری سبز    62

3ـ6ـ1ـ معماری اکولوژیک  62

3ـ6ـ2ـ نحوه اجرای ساختمان        63

3ـ6ـ3ـ معماری سبز          63

3ـ6ـ4ـ مفهوم ساختمان‌سازی سبز و توسعه پایدار   64

3ـ6ـ5ـ جنبش سبز  65

3ـ6ـ6ـ دیدگاه معمارانی چند از معماری سبز         66

3ـ7ـ رویکرد جامع به معماری پایدار در ابعاد اکولوژی، انرژی و اقلیم        67

3ـ7ـ1ـ اهداف طراحی پایدار محیطی و ارائه طرح پیشنهادی          67

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

3ـ7ـ2ـ اصول طراحی پایدار محیطی         69

3ـ8ـ رئوس مهم و اساسی طراحی پایدار     70

3ـ8ـ1ـ کاربرد معماری پایدار در طراحی موزه‌ها    74

3ـ8ـ2ـ راه‌های جلوگیری از اتلاف حرارت در ساختمان      74

3ـ9ـ عناصر کاربردی در آتریم‌ها     76

3ـ9ـ1ـ به‌کارگیری صفحات فتوولتائیک در آتریم‌ها  77

فصل چهارم: مصادیق

4ـ1ـ طراحی پایدار در جهان          79

4ـ1ـ1ـ گنبد رایشتاک (پارلمان آلمان)        79

4ـ1ـ2ـ برج هرست 80

4ـ1ـ3ـ گلن هاوس 81

4ـ1ـ4ـ مرکز جهانگردان مرداب کلی         81

4ـ1ـ5ـ برج رایزر   82

4ـ1ـ6ـ طرح مرکز موسیقی تایپه     83

4ـ2ـ طراحی پایدار در ایران 84

فصل پنجم: شناخت و بررسی بستر طراحی

5ـ1ـ مقدمه 86

5ـ2ـ بستر طرح      87

5ـ2ـ1ـ مطالعات تاریخی     87

5ـ2ـ2ـ تاریخچه شهر        89

5ـ3ـ ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی 90

5ـ3ـ1ـ نژاد و زبان  90

5ـ3ـ2ـ دین و مذهب        91

5ـ4ـ مطالعات فرهنگی ـ مذهبی      92

5ـ5ـ وضعیت اقتصادی       93

5ـ5ـ1ـ فعالیت‌ها    93

5ـ6ـ امکانات شهر و توصیه‌های کلی         93

5ـ7ـ پتانسیل‌های موجود در امکانات توسعه فرهنگی ـ توریستی شهر         94

5ـ8ـ موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی اردبیل      94

5ـ8ـ1ـ دمای هوا    94

5ـ8ـ2ـ رطوبت هوا 95

5ـ8ـ3ـ بادها         95

5ـ8ـ4ـ خلاصه وضعیت جریان باد در اردبیل         97

5ـ9ـ جهت استقرار ساختمان‌ها       98

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

5ـ10ـ نتیجه‌گیری    98

5ـ11ـ انتخاب سايت پروژه  100

5ـ11ـ1ـ معرفی سایت انتخاب شده 100

5ـ11ـ2ـ پتانسیل‌های موجود در سایت       101

5ـ12ـ نتیجه‌گیری    101

فصل ششم: معیار‌ها و برنامه‌ریزی کالبدی

6ـ1ـ مقدمه 102

6ـ2ـ معیارهای طراحی موزه 102

6ـ2ـ1ـ کنترل رطوبت        102

6ـ2ـ2ـ تهویه        103

6ـ2ـ3ـ کنترل و طراحی نور در داخل موزه 103

6ـ3ـ طیف نور       104

6ـ4ـ انتخاب محل موزه      105

6ـ5ـ عرصه‌بندی موزه        105

6ـ6ـ غرفه‌بندی نمایش نموده‌ها       106

6ـ7ـ نظام‌های حرکتی اجباری و اختیاری     106

6ـ8ـ برنامه‌ریزی عملکردی و کالبدی         107

6ـ8ـ1ـ نظام حرکتی موزه   107

6ـ8ـ2ـ واحدهای فروش بلیط        108

6ـ8ـ3ـ فضای لابی و انتظار 108

6ـ8ـ4ـ اطلاع‌رسانی در داخل موزه 108

6ـ8ـ5ـ فضاهای خدماتی عرضه و فروش رسانه‌ای   109

6ـ8ـ6ـ کتابخانه عمومی و تخصصی 109

6ـ8ـ7ـ گالری‌ها     109

6ـ8ـ8ـ ارتباطات عمودی    109

6ـ8ـ9ـ رستوران و تریا      110

6ـ8ـ10ـ بخش اداری        110

6ـ8ـ11ـ نورپردازی فضاهای داخلی و محوطه       111

6ـ8ـ12ـ سرویس‌های بهداشتی       111

6ـ8ـ13ـ پله فرار    111

6ـ8ـ14ـ سالن همایش‌ها     111

6ـ8ـ14ـ1ـ طراحی سالن نمایش     112

6ـ8ـ15ـ پارکینگ‌ها 113

6ـ9ـ استانداردها     113

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

6ـ9ـ1ـ کریدورها و سطوح شیب‌دار          113

6ـ9ـ1ـ1ـ سرعت‌های راه رفتن      113

6ـ9ـ1ـ2ـ ظرفیت کریدور  114

6ـ9ـ2ـ گالری‌ها     114

6ـ9ـ3ـ پارکینگ‌ها  115

6ـ9ـ4ـ پارکینگ خیابان      115

6ـ9ـ5ـ مساحت مورد نیاز   115

6ـ10ـ لیست فضاهای مورد نیاز      116

فصل هفتم: فرآیند طراحی معماری

7ـ1ـ فرآیند طراحی 120

7ـ1ـ1ـ فضای معماری       120

7ـ1ـ2ـ عناصر تعریف فضا  121

7ـ2ـ نور     122

7ـ2ـ1ـ نور و اثر آن          122

7ـ2ـ2ـ چگونگی عملکرد نور طبیعی در معماری     123

7ـ2ـ3ـ اهداف کاربردی روشنائی روز        123

7ـ2ـ4ـ دستورالعمل‌های نورپردازی با نور طبیعی     124

7ـ2ـ5ـ بازتاب نور از سطوح اطراف         124

7ـ2ـ6ـ تصفیه کردن روشنائی روز   124

7ـ3ـ فاکتورهای شکل‌دهنده 125

7ـ3ـ1ـ ارتفاع پنجره          125

7ـ3ـ2ـ عمق اتاق   125

7ـ3ـ3ـ نورپردازی طبیعی فضاهای داخلی    125

7ـ4ـ نتیجه   126

7ـ5ـ تأسیسات طرح 126

7ـ5ـ1ـ نوع سازه    126

7ـ5ـ2ـ تأسیسات زهکشی سایت    127

7ـ5ـ3ـ تأسیسات کنترل شرایط هوا 127

7ـ5ـ4ـ تأسیسات ایمنی (آتشنشانی) 127

7ـ5ـ5ـ سیستم آبرسانی و فاضلاب  128

7ـ5ـ5ـ1ـ سیستم تأمین آب 128

7ـ6ـ جمع‌آوری و دفع فاضلاب و آب باران 129

7ـ7ـ تأسیسات گرمایش و سرمایش  130

7ـ8ـ دما و رطوبت نسبی     130

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

7ـ9ـ فن کویل زمینی یا توزیع هوای تازه مرکزی     131

7ـ9ـ1ـ هوارسان    131

7ـ10ـ طرح ارائه شده        133

منابع و مأخذ 139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: