دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

پایان نامه نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان
  • کد محصول:  42789
  • ۵۲۵  روز پیش
  • 99 صفحه
  • 229
  • DOC (فایل ورد)

يكي از بهترين راه هاي شناخت اعتقادات مذهبي بشر در يك جامعه باستاني، مطالعه انواع تدفين هاي آن جامعه است. "تدفين يكي از عيني ترين و ملموس ترين تجليات تفكر و تخيلات بشر در طول تاريخ بوده است. همچنين با استفاده از اشياء به دست آمده در انواع گورها مي توان اين اعتقادات را بررسي نمود. جهت شناسايي شيوه ها و تشريفات وابسته به تدفين ابتدا بايد آيين ها و اعتقادات حاكم بر جامعه را مورد مطالعه قرار داد. بطور كلي آداب تدفين تابع نوع برخورد زندگان با مردگان است. اين نوع برخورد در هر دوره، بسته به شرايط اجتماعي و اعتقادات، متفاوت بوده است. اما گاه شباهتهايي درباره طرز تلقي انسان نسبت به مرگ و زندگي پس از مرگ در جوامع مختلف وجود دارد. " (چایچی امیرخیز، 1384: 21)اعتقاد به جهان پس از مرگ در اعتقادات اساطیری ایران باستان باعث رواج آیین ها و مراسم خاصی در مورد تدفین مرگان می شود که تابع شرایط زمانی و مکانی است. این اساطیر و باورها عاملی برای توجیه این مراسم به حساب می آیند. هر یک از اساطیر مناسک و آداب خاصی دارند اما چنان که محرض است یکی از آداب مشترک آنها تدفین خمره ای است که موضوع اصلی این پژوهش است.

مقدمه  1

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه       4

1-2 هدف تحقیق            4

1-3 بیان مسأله و تشریح ابعاد آن   4

1-4 اهمیت مسأله تحقیق  5

1-5 انگیزه محقق در انتخاب موضوع          6

1-6 سؤالات تحقیق         7

1-7 فرضیه های تحقیق   7

1-8 محدوده مطالعه و مقطع زمانی تحقیق     7

1-9 مروری بر ادبیات تحقیق        8

1-10 جمع بندی مطالب فصل اول   8

فصل دوم: نگرش های اساطیری و تاریخی مرگ در ایران باستان

2-1 مقدمه       9

2-2 اعتقادات و آیین ها در جوامع اولیه        9

2-2-1 تجلی دین در جوامع ابتدایی           9

2-2-2 انواع باورهای دینی         10

2-2-3 نیاز معنوی دستمایۀ آفرینندگی       11

2-2-4 مرگ و رستاخیز 12

2-3 تدفین در اساطیر ایران باستان  14

2-3-1 زروان گرایی     15

2-3-2 آیین زرتشت       17

2-3-3 میترائیسم          19

2-3-4 آناهیتا  20

2-3-5  تأثیر كيش يوناني            20

2-4 شيوه هاي تدفين در ايران باستان          21

2-4-1 استودان           22

2-4-2 آرامگاه های سردابه ای   23

2-4-3 آرامگاه چاهی با ظروف تدفین       24

2-4-4 قبرستان با ظروف تدفین   25

2-4-5 خاکستردان        26

2-4-6 تدفین گورخمره ای          27

2-5 جمع بندی مطالب فصل دوم     27

فصل سوم: خمره های تدفینی

3-1 مقدمه       29

3-2 تدفين هاي خمره اي دوران پيش از تاريخ            29

3-2-1 چغاگاوانه          29

3-2-2 تپه حاجي فيروز  30

3-2-3 قلعه گوشه        31

3-2-4 اریسمان           34

3-2-5 سیلک  35

3-2-6 تپه اسماعیل آباد 37

3-2-7 چشمه علی        37

3-2-8  تپه زاغه          37

3-2-9  محوطه الهایی   38

3-2-10 تپه قلی درویش            39

3-2-11 تپه گیان          40

3-2-12 محوطه ازبکی  41

3-2-13 مارال تپه        42

3-2-14 کلورز            44

3-2-15 قلعه کوتی       44

3-2-16 هفت تپه          45

3-2-17 گوهر تپه        48

3-3 تدفين هاي خمره اي دوران تاريخی     49

3-3-1 آکروپل وشهرشاهی در شوش        50

3-3-2 تل آپادانا           52

3-3-3 کنگاور 52

3-3-4 محوطه شیر سنگ           54

3-3-5 تپه خرمن          54

3-3-6 تپه کن یری        55

3-3-7 آیری زمین (تپه نخود)      56

3-3-8 تپه پیه درق       56

3-3-9 تپه همت سلاله   57

3-3-10 چوجیران        57

3-3-11 گرمی 57

3-3-12 طاق بستان      60

3-3-13 گهرتپه           61

3-3-14 تنگه هرمز      62

3-3-15 تپه سنجر        63

3-3-16 نخل ابراهیمی   63

3-3-17 دستوا            64

3-3-18 ستون های سنگی در دوگور دوپا 65

3-3-19 تپه شیان         66

3-4 جمع بندی مطالب فصل سوم    67

فصلچهارم: سفال بستری مناسب جهت بروز ارزش های فکری و بصری

4-1 مقدمه       70

4-2 نسبت گورخمره های سفالین با اساطیر و باورها   71

4-3 زیبایی شناسی خمره های تدفینی           73

4-4 جمع بندی مطالب فصل چهارم  74

فصل پنجم: نتیجه گیری و تبیین فرضیات

5-1 فرضیه اول 76

5-2 فرضیه دوم 76

5-3 نتیجه گیری            77

فهرست منابع و مآخذ      81

فهرست جداول

فهرست تصاویر

 

 


فهرست جداول:

جدول 1-3 بررسی خمره های تدفینی دوران پیش از تاریخ         68

جدول 2-3 بررسی خمره های تدفینی دوران تاریخی     69

 

 

 

 

 

 

  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: