دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
پایان نامه هنر همگان
  • کد محصول:  42293
  • ۵۴۳  روز پیش
  • 212 صفحه
  • 273
  • DOC (فایل ورد)

در جوامع سنتي، گذار ازسنت به مدرنيته، نه در گذر زمان و بستر جامعه، بلکه از طريق فرهنگ وارداتي شکل مي گيرد و در اين ميان پديده هايي ظهور مي نمايند که عدم توجه شايسته به آنها موجب نتايج جبران ناپذير مي گردد. از جمله نتايج حاصل از تغيير نگرش از سنت به مدرنيته در عرصه هنر، گسست ميان مخاطب و هنرمند است. اين جدايي در کليه رشته هاي هنري، که با آکادمي غربي مرتبط اند، نمود داشته و فاصله هنرمند و مخاطب – به واسطه اثر هنري – فزوني مي گيرد. با توجه به پيشينه مجسمه سازي در ايران و گسست طولاني در تاريخ و روند حضور آن در بستر اجتماعي، درک تاريخي جامعه ايراني از مجسمه و مجسمه سازي با ساير ملل هم قدمت خود، کاملاً متفاوت است. لذا تعريف مجسمه سازي براي مخاطب عام ايراني، با آموزش نوين مجسمه سازي و رويکردهاي جديد آن در آموزه هاي دانشگاهي- که گاهي حتي توسط خواص نيز مشکل درک مي شود تا حد بسيار زيادي متفاوت بوده و ارتباط عموم مردم را با اثر هنري غيرممکن مي­نمايد. بر اين اساس، جدايي هنرمندان و مردم روز به روز بيشتر شده و آثار هنري در گوشه آتليه ها، سالن نمايشگاه ها و موزه ها مهجور مانده؛ و آثاي مبتذل و سطحي در منظر نگاه مردم قرار مي گيرند. در اين ميان، مجسمه سازي شهري مي­تواند نقشي موثر براي ارتقاي ادراک مخاطب ايجاد کند و با ارتباط بين مخاطب و مجسمه ساز معاصر، عرصه را براي ارائه آثار ارزشمند فراهم آورد.(کردي،1389،2)

فصل اول  : کليات طرح

1-1 - بيان مساله تحقيق             2

1-2-  اهميت موضوع تحقيق و  دلايل انتخاب آن      3

1-3- هدفهاي تحقيق      4

1-4سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بيان روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه)      4

1-5- چهارچوب نظري  تحقيق      5

1-6- روش تحقيق         6

1-7- پيشينه پژوهش     6

1-8- روش گرد آوري اطلاعات    6

1-9-روش تجزيه و تحليل اطلاعات            6

1-10- منابع پژوهش     7

1-11- واژهاي کليدي    7

 

فصل دوم : هنر همگاني

مقدمه             9

2-1- هنرهمگاني          14

2-2- چيستي هنر همگاني           20

2-3- ايجاد فضاي خلاقه و ايجاد تخيل در بيننده اثر   26

2-4- فوايد هنر همگاني             30

2-4-1-   فرهنگي         30

2-4-2- اقتصادي          30

2- 4-3- آموزشي         30

2-5- انواع هنرهاي همگاني       31

2-6- شهر بستري براي آفرينش هنر         31

2-6-1- عناصر يا فضاهاي مياني 33

2-6-2- شهرنشيني و شهرسازي ايران      35

2-6-3-  اصول طراحي ايراني      36

2-6-4- شاخصهاي زيبايي شناسي            37

           2-6-5- برنامه زيباسازي شهر تورنتو        38

2-6-6- نياز امروز ما    38

2-6-7- مطالعات شهري             40

2-6-8- اهميت و توجه به فضاي پيرامون   41

2-6-9- هنر در فضاي همگاني    42

2-6-10- ميادين شهري             45

2-6-11- هويت در فضاي شهري             46

2-7- مجسمه شهري     48

2-7-1- تعريف مجسمه شهري     50

2-7-2- ويژگي‌هاي آثار شهري   52

2-7-3-ايجاد حس مكان و هويت  53

2-7-4-  انواع مجسمه شهري     54

2 – 7 – 5- مجسمه‌ي يادبود يا يادبود مجسمه       54

2-7-6- طاقهاي يادماني             58

2-7-7- ستونهاي يادماني           58

2-7-8- ساعتهاي تزئيني            59

2-7-9-نقشها و كاركردهاي مجسمه          60

2-7-9-1- تقويت حس مكان        60

2-7-9-2- تعريف و هويت بخشي به فضاهاي شهري             61

2-7-9-3- ارتقاي كيفيت و ايجاد سرزندگي فضاهاي شهري    66

2-7-9-4-  ارتقاي آگاهيهاي عمومي و معرفي نمادها و ارزشهاي فرهنگي        74

2-7-9-5-  معرفي عملكرد و روحيه ميدان يا محدوده پيرامون آن يا تداعي عملكرد تاريخي يا فرهنگي آن    75

2-7-9-6-  تعريف مركز ثقل و نقطه تمركز ميدان     75

2-7-9-7-  ايجاد يك نشانه شهري            75

2-7-9-8- تناسب بخشي به نام ميدان        76

2-7-9-9- معرفي سبكها و سنتهاي هنري   76

2-8- ديوار نگاري        77

2-9- معماري به عنوان يك هنر عملكردي هنري كه در آن زندگي مي كنيم         80

2 – 9– 1 - تأثير معماري بر مجسمه‌سازي           817

2-10- شهرشب           91

2-10-1- ساماندهي نور  ساماندهي فضا   91

  2-10-2- سيماي شبانه شهرها 93

2-11- هنر همگاني ومبلمان شهري         95

2-11-1- اهميت مبلمان در سيماي شهري             98

2-11-2- جايابي بهينه مبلمان شهري        99

2-11-3- روابط نظام‌مند در بين عناصر مبلمان شهري          100

2-11-4- تبليغات          103

2-11-5- مواد و مصالح            103

2-11-6- تخريب‌گرايي وندليسم    104

2-11-7- عوامل سازنده سيماي هر شهر   105

2-11-8- پارک؛ از فضاي سبز تا رويداد هنري       106

2-11-8-1- فرهنگسراها؛ مدل‌ ايراني       108

2 -11 - 8 - 2 - پارک هزاره      110

2-12- طراحي صنعتي و طراحي شهري     113

 

فصل سوم : هنر همگاني در ايران

3-1- برسي هنر همگاني در ايران            118

3-2- رابطه هنر با اقتصاد           121

3-3- ارتقاء ذائقه هنري مردم     123

3-4 گفتگوي مجيد احمدي با حميد شانس   126

3-5- تهران  وميادين آن            130

3-6- شهرستانها  وميادين آنها    135

3-7- برسي نقش نشانه‌هاي شهري در  تهران         135

3– 7 – 1 - سردر باغ ملي در تهران        137

3-7-2-  برج آزادي تهران          143

3-7-2-1- گفت و گو با حسين امانت طراح ميدان آزادي        144

3-7-3- برج ميلاد         151

3-8- ارزش‌ها در طراحي مجسمه‌هاي شهري          155

 

فصل چهارم : معرفي هنر مندان مطرح در هنر همگاني

4-1- سياوش ارمجاني   159

4-2- آنيش كاپور          164

4-2-1- چند نمونه از آثار آنيش كاپور       167

4-2-2- گفت‌وگوي آنيش كاپور با «شرق» كه به مناسبت رونمايي از برج المپيك لندن انجام

شده   169

4-3- ماگدالنا آباکانوويکز           175

4-4- جاناتان بروفسکي  176

4-5- فرناندو بوترو       176

4-6- مينگ فاي            177

4-7ـ تتسو هارادا          177

4-8ـ گريس نولتون        178

4-9-ـ کلمنت ميدمور      178

 

فصل پنجم  : پروژه عملي

مقدمه             181

5-1- پروژه عملي (هفت آسمان) 182

فصل ششم :  نتيجه گيري وپيشنهاد

6-1- چه بايد کرد          184

6- 2- نتيجه گيري         193

- تصاوير         197

  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: