دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

پایان نامه واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو
  • کد محصول:  43218
  • ۵۲۸  روز پیش
  • 104 صفحه
  • 295
  • DOC (فایل ورد)

پيرازين ها دسته اي از ديازين ها بوده و ديازين ها نيز از مشتقات بنزن به شمار مي روند كه به جاي دو اتم كربن داراي دو اتم نيترو‍ژن مي باشند. ديازين ها داراي سه ساختار ايزومري ممكن مي باشند كه بسته به موقعيت هاي (1و2)، (1و3)و (1و4) اتم هاي نيتروﮋن در حلقه به ترتيب پيريدازين (1)، پيريميدين (2) و پيرازين (3) ناميده مي شوند.

 

ساختار پيرازين (3) به وسيله آناليز اشعه X و پراش الكترون تعيين شده است. پيرازين حلقه شش عضوي مسطح داراي دو اتم نيتروﮋن با تقارن D2h است كه اين اتمها در حلقه نسبت به هم در موقعيت (1و4) قرارگرفته اند.

پیرازین دارای نقطه ذوب  57 بوده و در دمای ­oC­ 116 به جوش می ­آید. ظرفیت گرمایی اندازه گیری شده برای پیرازین کریستالی در محدوده­ی oC­40-20 است [1]

فصل اول: مقدمه

1-1. پيرازين ها 2

1-2. ساختار پيرازين ها 2

1-3. سنتز پيرازين ها 4

1-3-1. استفاده از ترکیبات 1و2-دی آمینها با ترکیبات 1و2-دی کربونیلدار  4

1-3-2. استفاده ازترکیب -آمینو کربونیل   5

1-3-3. استفاده از - آمینو هیدروکسیلها 5

1-3-4. استفاده از اكسيم ها 6

1-3-5. استفاده از اتيلن دي آمين   6

1-3-6. استفاده از α-هالوكتون ها در حضور مايكروويو  6

1-3-7. واکنش درون مولکولی 6

1-4. سنتز پیریدو]3و4-[b پیرازین   7

1-4-1. واکنش3و4-دی آمینوپیریدین با ترکیبات 1و2-دی کربونیل دار  7

1-4-2. واکنش 5-برومو-3و4- دی آمینو پیریدین با 2-(متیل تیو)-1-فنیل اتانون  7

1-5. واکنش های پیرازین‌ ها 8

1-6. كينوكسالين ها 10

1-7. روش هاي سنتز كينوكسالين ها 10

1-7-1. تراكم دي آمين هاي آروماتيك با تركيبات دي كربونيل دار  10

1-7-2. حلقه زايي درون ملكولي   11

1-7-3. تجزيه حلقه  12

1-7-4. سنتز کینوکسالین های جوش خورده 12

1-7-5. استفاده از کینوکسالین-آلفاکتول یا دی اون  15

1-7-6. با استفاده از  گلی اکسال آزاد به عنوان سینتن   17

1-7-7. استفاده از دی کتون یا سینتن مربوطه  17

1-7-8. استفاده از دی کتون ها برای تولید یک محصول  18

1-7-9. استفاده از دی کتون برای تولید دو محصول ایزومری   19

1-8. واكنش هاي كينوكسالين ها 20

1-8-1. واكنش هاي جايگزيني   20

1-8-2. كاهش: 20

1-8-3. سنتزپيرازولوكينوكسالين ها از كينوكسالين ها 21

1-9. کاربرد کینوکسالین ها 22

1-9-1. فعالیت آنتی باکتریایی   22

1-9-2. فعالیت های ضد سرطانی کینوکسالین ها 23

 فصل دوم: بحث و بررسی

2-1. روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال‌ ها 25

2-2. روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]2و3-[b پیرازین ها 27

2-2-1. سنتز 3-فنیل پیریدو]2و3-[b پیرازین   28

2-2-2. سنتز 3-(4-نیتروفنیل) پیریدو]2و3-[b پیرازین   28

2-2-3. سنتز3-(4-کلرو فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین   29

2-2-4. سنتز 3-(4-فلوئور فنیل) پیریدو]2و3- [bپیرازین   29

2-2-5. سنتز3- (3-متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین   30

2-2-6. سنتز 3-(4-متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین   30

2-2-7. سنتز3-(3و4-دی متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین   31

2-2-8. سنتز 3-(]1و1ّ- بای فنیل[4-ایل)- پیریدو]2و3- [b پیرازین   32

2-3. سنتز مشتقات 5-آريل پيرازين-2و3-دي كربونيتريل   33

2-3-1. سنتز 5-فنیل پیرازین-3،2–دی کربونیتریل   33

2-3-2. سنتز  5-( 4-کلروفنیل) پیرازین-3،2–دی کربونیتریل   33

2-3-3. سنتز  5-( 4-متوکسی فنیل) پیرازین-3،2–دی کربونیتریل   34

2-3-4. سنتز5-(]1و1ّ- بای فنیل[4-ایل)- پیرازین-3،2–دی کربونیتریل   34

2-3-5. سنتز 3-(4-برومو فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین   35

2-4. سنتز2-آریل کینوکسالینها 36

2-4-1. سنتز 2-فنیل کینوکسالین   37

2-4-2. سنتز2-(4-نیتروفنیل) کینوکسالین   37

2-4-3. سنتز2-(4-فلوئوروفنیل) کینوکسالین   38

2-4-4. سنتز2-(3-متوکسی فنیل) کینوکسالین   38

2-4-5. سنتز2-(]1و1ّ- بای فنیل[4-ایل)-کینوکسالین   39

2-4-6. سنتز2-متوکسی-4-(کینوکسالین-2-ایل) فنل   39

2-4-7. سنتز2-(3و4-دی متوکسی فنیل)کینوکسالین   40

2-5. سنتز2-آریل 6-نیتروکینوکسالینها 41

2-5-1. سنتز 2-(4-فلوئوروفنیل)-6-نیترو کینوکسالین   42

2-5-2. سنتز2-(3و4-دی متوکسی فنیل)-6-نیتروکینوکسالین   42

2-5-3. سنتز2-(4بروموفنیل)-6-نیتروکینوکسالین   43

2-6. نتیجه‌گیری   44

 فصل سوم: بخش تجربی

3-1. مواد ودستگاه ها 46

3-2. روش سنتز مشتقات   47

3-2-1. روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]2و3-[b پیرازین‌ها 48

3-2-2. روش کلی  سنتز مشتقات  5-آریل پیرازین-3،2–دی کربونیتریل   55

3-2-3. روش کلی سنتز2-آریل کینوکسالینها 59

3-2-4. روش کلی سنتز2-آریل 6-نیتروکینوکسالینها 67

 فصل چهارم ضمیمه طیف    72

منابع و مآخذ  89

 

  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: