دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • کد محصول:  43135
  • ۴۷۲  روز پیش
  • 119 صفحه
  • 171
  • DOC (فایل ورد)

در حوزه سرمایه گذاری و رفتار با پول، همواره  انسانها  که تصور  می گردد  معقول عمل نمی کنند و دقیقاً به همین دلیل حوزه ای خاص از تحقیقات وجود دارد که در آن گاه رفتار عجیب افراد در این زمینه ها مورد بررسی قرار می گیرند. نظریه های اقتصادی عمدتاً بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در روند سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. این فرض مبنای نظریه کارایی بازار است. اما تحقیقات نشان می دهد مدارکی وجود دارد که ثابت می کند رفتار معقول آنقدر که تصور ما می شود ، فراگیر نیست. شناخت فرآيند تصميم گيري مشاركت كنندگان در بورس، موضوعي مهم براي مقام ناظر و سرمايه گذاران به شمار مي رود. در اغلب تحقيقات در اين زمينه، محققان كوشيده اند به مطالعه و درك رفتار سرمايه گذاري مشاركت كنندگان بازار و به دنبال آن تأثير اين عوامل بر قيمت اوراق بهادار بپردازند.

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- تشریح و بیان مساله 3

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق  6

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق  7

1-5- استفاده کنندگان از تحقیق  7

1-6- اهداف تحقیق  7

1-7- سؤالات تحقیق  8

1-8- فرضیه های تحقیق  8

1-9- روش تحقیق  8

1-10- تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات   9

1-11- مدل های تحقیق  9

1-11-1- نحوه اندازه گیری معیار مدیریت سود 10

1-11-2- نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی شرکت‌ها 11

1-11-3- نحوه اندازه گیری خطای پیش بینی سود شرکت‌ها 12

1-12- ساختار کلی تحقیق  12

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه 13

2-2- مدیریت سود 14

2-2-1- تعریف مدیریت سود 15

2-2-2- انگیزه‌ها ی مدیریت سود 19

2-2-2-1- انگیزه‌های مرتبط با قراردادها 19

2-2-2-2- انگیزه‌های سیاسی  20

2-2-2-3-  امنیت شغلی  21

2-2-2-4-  انگیزه‌های مالیاتی  21

2-2-2-5-  پاداش مدیران  21

2-2-2-6- ساختار مالکیت   22

2-2-3- الگوهاي مديريت سود 22

2-2-4- ابزارها وروش‌های مدیریت سود 23

2-2-4-1- تعیین نحوه‌ی عمل حسابداری معاملات به صورت اختیاری  23

2-2-4-2- انتخاب اصول حسابداری  24

2-2-4-3- تصمیمات اقتصادی اساسی و با اهمیت   24

2-2-4-4- تعیین قیمت‌های انتقالی کالاها و خدمات   24

2-2-4-5- تعدیل برآوردهای حسابداری  24

2-2-5- هموار سازی از طریق تخصیص    25

2-2-6- هموار سازی از طریق طبقه‌بندی  25

2-2-7- موافقان و مخالفان مديريت سود 26

2-2-7-1- ابزارهای مديريت سود از طريق رویدادهای مالی واقعي  29

2-2-7-2- مديريت سود از طريق رویداد های مالی واقعي  30

2-2-8- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی  32

2-2-8-1- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده 33

2-2-8-2- فرضيه هاي تحقيقات اثباتي  33

2-2-8-2- الف- فرضيه پاداش مدیریت   33

2-2-8-2- ب- فرضيه بدهي  34

2-2-8-2- ج- فرضيه هزينه سياسي  35

2-2-9- مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی  35

2-2-9-1- مدل اسلون  35

2-2-9-2- مدل دی‌آنجلو  36

2-2-9-3- مدل هیلی  36

2-2-9-4- مدل صنعت   37

2-2-9-5- مدل جونز  37

2-2-9-6-  مدل تعدیل شده جونز(1995) 38

2-3- مالیه رفتاری  و مباحث مرتبط با آن  39

2-3-1- مرحله ي گذر از مالي استاندارد 41

2-3-2- ظهور مالي رفتاري  و تصمیمات مالی  43

2-3-3-  تئوري چشم انداز 45

2-3-3-1-  ضرر گريزي  47

2-3-3-2- حسابداري ذهني  47

2-3-3-3- کنترل شخصي  48

2-3-3-4- دوري از تأسف و پشيماني  48

2-3-4- تورش هاي رفتاري سرمایه گذاران  48

2-3-4-1- روش هاي ابتکاري  49

2-3-4-2- خودفریبی  51

2-3-4-3- تعاملات اجتماعی  52

2-3-5- كاربرد ماليه رفتاري در فهم رفتار سرمايه گذاران  53

2-3-6- رفتار سرمايه گذاران  54

2-3-7- شفاف سازي اطلاعات مالي و رفتار سرمايه گذاران  57

2-4- پیشنه تحقیق  58

2-4-1-تحقیقات خارجی  58

2-4-2- تحقیقات داخلی  65

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه 71

3-2- روش تحقیق  72

3-2-1- قلمرو تحقیق  72

3-2-1-1- قلمرو زمانی تحقیق  72

3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق  72

3-3- فرضیه های تحقیق  73

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها 73

3-4-1- جامعه آماری  74

3-4-2- روش گردآوری داده ها 74

3-4-3- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گيري آنها 75

3-4-4-  آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون  78

3-5- خلاصه فصل  79

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه 80

4-2- بررسی آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش   81

4-3-  جدول همبستگی اسپرمن  82

4-4-  بررسی مانایی متغیرهای پژوهش   82

4-5- آزمونF ليمر و آزمون هاسمن  83

4-6- تخمين مدل و تجزيه و تحليل نتايج  84

4-6-1- نتایج آزمون فرضیات   85

4-7- خلاصه فصل  87

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 88

5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق  88

5-3- خلاصه یافته‎های تحقیق  91

5-4- نتیجه‎گیری و پیشنهادات   91

5-5- محدودیت‎های تحقیق  93

5-6- پيشنهادات   94

5-6-1- پيشنهادات مبتني بر تحقيق  94

5-6-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي  94

5-7- خلاصه فصل  95

فهرست منابع و مأخذ  96

الف- منابع فارسي  96

ب- منابع لاتين  98

چکیده انگلیسی  105

 


  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: