دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران با تاکید بر آثار حاتمی کیا

پایان نامه گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران با تاکید بر آثار حاتمی کیا
  • کد محصول:  43267
  • ۵۰۱  روز پیش
  • 124 صفحه
  • 142
  • DOC (فایل ورد)

هدف اصلی این پژوهش بررسی زمینه­های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب است. نگارنده در این رساله، سه دوره­ی اصلی در بازنمایی فیلم جنگ را درطول سه دهه از یکدیگر متمایز کرده­است. هر یک از این سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های  بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد. محور اصلی در این پایان نامه توجه به دال­های مرکزی جنگ و بازنمایی آن در سینمای جنگ در طول سه دهه گذشته است. این رساله از نظر روش تحقیق و مبانی نظری مبتنی بر مطالعات فرهنگی و تحلیل­گفتمان-دیدگاه لاکلائو وموفه-می­باشد. بواقع رویکرد مطالعات فرهنگی نقشی شناختی برای هنر قائل است و از توجه صرف به مقوله زیبا شناختی فراتر می­رود و آن را در ارتباط با فهم ما از جهان هستی قرار می­دهد. در این پایان­نامه تنها یک گفتمان جنگ شناسایی می­شود که این گفتمان در طول سه دوره تغییر و تحول می­یابد. به زبانی دیگر سه گفتمان جنگ که هر یک خود را در تقابل با دیگری تعریف کند و جود ندارد، بلکه یک گفتمان مورد توجه قرار می­گیرد که چگونه در طول سه دهه تغییر می­یابد. نگارنده سه دوره­ی اصلی در گفتمان جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده است. هریک از سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد. بر همین اساس  در این تحقیق فیلم­های حاتمی­کیا انتخاب شده­اند. حاتمی­کیا را می­توان سینماگر جنگ شناخت که در هر سه دوره­ی ذکر شده حضور داشته است. در ادامه فصل بندی رساله را به شکل خلاصه شرح می­دهم.

مقدمه:  1

فصل اول  4

1-1-  بيان مسأله:  5

1-2 - اهداف پژوهش:  7

1-3- انگیزه­های شخصی پژوهش:  8

فصل دوم  10

2-1- مروری بر پژوهشهای انجام شده:  11

2-2- چیستی وتحليل گفتمان   13

2-3- مفاهیم بنیادی نظریه گفتمان لاکلائو و موفه : 18

فصل سوم  22

3-1- روش تحقيق:  23

3-2- تبارشناسي   30

3-3- شناسايي فضاي تخاصم  33

3-4- تعيين زمان و مكان   33

3-5- منازعات معنايي و تحولات اجتماعي   34

3-6-دال مركزي   35

3-7- دال شناور  36

3-8- دال اعظم/ دال متعالی  36

3-9- وقته، عنصر و بعد  37

3-10-  روايي و پايايي در تحليل گفتمان   37

3-11- روش نمونه گيري و جامعه آماري   38

فصل چهارم  40

4-1- ابراهیم حاتمی­کیا 41

4-2- دهه آغازين سينماي جنگ    41

4-2-1-  فیلم سینمایی مهاجر  43

4-2-2- فیلم سینمایی دیده­بان   54

4-2-3- فیلم سینمایی هویت   58

4-2-4- نتیجه گیری دهه اول:  66

4-3- گفتمان دهه دوم بعد از جنگ    67

4-3-1- فیلم سینمایی از کرخه تا راین   71

4-3-2- فیلم سینمایی آژانس شیشه‌ای   80

4-3-3-نتیجه­گیری دهه دوم:  86

‏4-4- دهه سوم جنگ و استحاله گفتمانی   89

‏4-4-1- فیلم سینمایی به نام پدر  90

4-4-2- نتیجه گیری دهه سوم:  99

فصل پنجم   102

نتیجه­گیری:  103

فهرست منابع:  110

 

فهرست جداول                                                                                   صفحه             

 

 

 

جدول شماره(1)...........................................................................................16                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: