دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
پایان نامه
  • کد محصول:  41757
  • ۵۹۴  روز پیش
  • 111 صفحه
  • 66
  • DOC (فایل ورد)

سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده در تجارت سيار از جمله موضوعات پر­اهميت سال­هاي اخير بوده­اند که با ظهور تکنولوژي­هاي بي­سيم و تسهيل حرکت تجارت الکترونيکي از محيط­هاي سيمي به سوي بي­سيم­ مورد توجه قرار­گرفته­اند. تجارت سيار به­معناي انجام فعاليت­هاي تجارت­الکترونيک از طريق محيط­هاي بي­سيم، به­طورخاص اينترنت بي­سيم، و وسايل دستي سيار مي­باشد که با­ پيدايش تکنولوژي بي­سيم در عرصه اينترنت و استفاده روزافزون از وسايل سيار توجه به آن رو به افزايش است[1,2]. به کاربرد­هاي تجارت سيار دو خصوصيت ويژه تحرک[1] و دسترسي وسيع[2] نسبت داده­شده­است[1,3] که اولين خصوصيت بر امکان از بين رفتن محدوديت­هاي مکاني و دومين خصوصيت بر امکان از بين رفتن محدوديت­هاي زماني در استفاده کاربران از خدمات اين نوع کاربرد­ها تاکيد دارد[1,3,4,5].


1-1 مقدمه  1

1-2 موضوع تحقيق   3

1-3 موضوع تحقيق   4

1-4 اهميت و ارزش تحقيق   6

1-5 اهداف تحقيق   6

1-6 کاربرد نتايج تحقيق   6

1-7 مروري بر ساختار پايان­نامه  7

 

     فصل دوم: تجارت سيار

2-1 مقدمه  8

2-2 تجارت سيار  9

2-3 دسته­بندي ادبيات تحقيقاتي تجارت سيار  11

    2-3-1 حوزه تحقيقات نظری   11

    2-3-2 شبکه بي­سيم  12

    2-3-3 ميان­افزار سيار  13

    2-3-4 زير­بناي کاربري بي­سيم  14

    2-3-5 کاربرد­هاي تجارت سيار  14

2-4 فناوري­هاي تجارت سيار  16

2-5 استاندارد­هاي بي­سيم  18

2-6 بستر پياده­سازي کاربرد­هاي تجارت سيار  19

    2-6-1 زبان­هاي برنامه­نويسي موبايل  22

2-7 جمع­بندي   23

 

  عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

   فصل سوم: زمينه

3-1 مقدمه  25

3-2 زمينه  26

    3-2-1 تعاريف پارامتريک    26

    3-2-2 تعاريف کلي  27

3-3 دسته­بندي اطلاعات زمينه  28

3-4 آگاهي از زمينه  31

3-5 طراحي زمينه  32

3-6 جمع­بندي   33

 

     فصل چهارم: سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده

4-1 مقدمه  35

4-2 بررسي عملکرد سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده  36

    4-2-1 روش­هاي مبتنی بر محتوا 38

        4-2-1-1 مشکلات و محدوديت­­هاي روش­هاي مبتني بر محتوا 41

    4-2-2 روش­هاي فيلترسازي مشارکتی  42

        4-2-2-1 مشکلات و محدوديت­­هاي روش­هاي فيلتر­سازي مشارکتي  46

    4-2-3 روش­هاي ترکيبي  48

4-3 ارزيابي سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده  49

4-4 بسط قابليت­هاي سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده  51

    4-4-1 شرکت­دادن شناختي جامع از کاربران و اقلام در فرآيند پيشنهاد­دهي  51

    4-4-2 امتياز­گذاري چند­معياري   52

    4-4-3 پيشنهاد­دهنده­هاي غير­تداخلي  53

    4-4-4 انعطاف­پذيري   53

 

عنوان                                                                                                                                  صفحه

  

    4-4-5 توسعه شاخص­هاي ارزيابي  54

    4-4-6 استفاده از اطلاعات زمينه در پيشنهاد­دهنده­ها 55

    4-4-7 ساير گزينه­ها براي بسط و توسعه سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده  55

4-5 جمع­بندي   55

 

    فصل پنجم: روش جديد چند­بعدي براي پيشنهاد­دهي آگاه از زمينه

5-1 مقدمه  57

5-2 سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده آگاه­از­زمينه در تجارت سيار  58

5-3 مدل­سازي اطلاعات زمينه  59

5-4 روش چند­بعدی در سيستم­های توصيه­گرسيار آگاه از زمينه  61

5-5 جمع­بندي   68

 

     فصل ششم: ارزيابي 

6-1 مقدمه  69

6-2 روش ارزيابی  69

    6-2-1 پياده­سازي سيستم جمع­آوري داده  70

6-3 پياده­سازي روش پيشنهاد­دهي  72

    6-3-1 پياده­سازي روش پيشنهاد­دهي دو­بعدي   73

    6-3-2 پياده­سازي روش پيشنهاد­دهي چند­بعدي   78

6-4 جمع­بندي   82

 

     فصل هفتم: جمع­بندي و راهکار­هاي آينده 

7-1 مقدمه  84

7-2 راهکار­هاي آينده  85

 

منابع و مآخذ  87
  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: