دنبال مورد خاصی می گردی؟

همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر
آموزش خرید و دانلود از داکس ایران

پایان نامه مقایسه¬ خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان

پایان نامه مقایسه¬ خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان
  • کد محصول:  41529
  • ۶۰۸  روز پیش
  • 105 صفحه
  • 180
  • DOC (فایل ورد)

لیپاز آنزیمی است که چربی را به اسید چرب و الکل هیدرولیز می­کند. لیپاز یک آنزیم همه کاره است که کاربرد های صنعتی بسیاری دارد. اما پایداری لیپاز در محیط های مختلف نظیر آنزیم­های دیگر بیش از اندازه پایین می­باشد تا امکان استفاده آن را تحت شرایط سخت که برای کاربردهای صنعتی لازم می­باشد، میسرکند. به علاوه لیپاز گران قیمت است و به لحاظ اقتصادی استفاده از لیپاز به فرم آزاد مقرون به صرفه نیست و چون نیمه عمر آنزیم آزاد کمتر است و قابلیت بکارگیری مکرر آن محدودیت دارد لذا از آنزیم تثبیت شده بر روی بسترهای مختلف استفاده می­کنند. به دلیل قابلیت حل بالای آن در آب نمی­توان از آن مجددا استفاده کرد. بسیاری از تحقیقات استفاده از تکنیک های تثبیت را برای غلبه بر این محدودیت ها مورد بررسی قرار دادند.

چکیده:       1

 

فصل اول: مقدمات و کلیات

 

1-1-بیان مسئله      3

1-2-اهداف تحقیق 4

1-3-فرضیه های تحقیق     4

1-4- مفهوم نانوتکنولوژی 5

1-4-1-کاربردهای نانوتکنولوژی   5

1-4-1-1- تولید مواد و محصولات صنعتی         5

1-4-1-2- پزشكي و بدن انسان     6

1-4-1-3- پایداری منابع   6

1-4-1-4- صنایع غذایی    6

1-5-آنزیم ها         8

1-5-1-خصوصیات آنزيم ها        8

1-5-2- خصوصیات واکنشهای آنزیمی     11

1-5-3- پارامترهای موثر بر واکنشهای آنزیمی      14

1-5-3-1- دما       14

1-5-3-2-pH        14

1-5-3-3-بازدارنده­ها       15

1-5-4- سینتیک واکنش آنزیمی    16

1-5-5-عوامل موثر برسرعت و فعالیت آنزیمها     17

1-5-5-1-اثر غلظت ماده اولیه برسرعت واکنش آنزیمی   17

1-5-6- معادله میکائیلیس- منتن    18

1-5-7- معادله لینویور- برک        21

1-5-8- آنزیم لیپاز  23

1-5-8-1-كاربرد ليپاز       25 

1-5-8-2- سینتیک واکنش لیپاز    27

1-5-8-3-روش های اندازه­گیری فعالیت لیپاز      28

1-6- تثبيت آنزيم   30

1-6-1- انتخاب پایه و روش مناسب جهت تثبیت آنزیم   31

1-7- کیتین و کیتوسان      32

1-7-1- کیتین       33

1-7-2- کیتوسان    34

1-7-2-1- کاربردهای کیتوسان     35

1-8-تعیین مشخصات نانوذرات کیتوسان   38

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 

2-1-مروری برمطالعات آنزیمی      41

2-2-مروری بر پیشینه آنزیم لیپاز    42

2-3-تاریخچه تولید کیتین و کیتوسان       44

2-4-تاریخچه تثبیت آنزیم روی نانو ذرات          45

2-5-تحقیقات پیشین در این زمینه 46

 

فصل سوم: مواد و روش ها

 

3-1- مقدمه           51

3-2-مواد شیمیایی 52

3-3-وسائل و دستگاه های مورد نیاز        54

3-3-1-ظروف آزمایشگاهی          54

3-3-2-دستگاه­ها   54

3-4-روش­های آزمایشگاهی بکار گرفته شده در پایان نامه          58

3-4-1-سنتز نانو ذرات کیتوسان    58

3-4-2-تثبیت آنزیم لیپاز  به روش اتصال کووالان بر اساس واکنش باز شیف     59

3-4-3-تعیین خصوصیات نانو ذره کیتوسان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی  60

3-4-4-تعیین توزیع اندازه ذرات نانوکیتوسان سنتز شده به روش تفرق نور با استفاده از زتاسایزر       61

3-4-5-طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR)          62

3-4-6- اندازه­گیری پروتئین تام به روش برادفورد 62

3-4-7-اندازه­گیری مقدار پروتئین (لیپاز) تثبیت شده بر روی نانوذره کیتوسان     63

3-4-8-اندازه­گیری فعالیت آنزیم لیپاز       63

3-4-8-1-منحنی استاندارد فعالیت لیپاز    64

3-4-8-2-روش اول- اندازه­گیری فعالیت لیپاز به روش کیت پارس آزمون (کیت تشخیصی کمی Lipase DC)  در سرم یا پلاسما به روش فتومتریک        66

3-4-8-3-روش دوم- اندازه­گیری فعالیت لیپاز با استفاده از سوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات (pNPP)    68

3-4-9- بررسی اثر دما بر فعالیت آنزیم لیپاز در حالت آزاد و تثبیت شده روی نانو کیتوسان       68

3-4-10-بررسی اثر pH بر فعالیت آنزیم لیپاز در حالت آزاد و تثبیت شده روی نانو کیتوسان       69

3-4-11-بررسی پارامتر های سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان       69

 

فصل چهارم: نتایج

 

4-1-مقدمه 71

4-2-تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)        71

4-3-طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)      72

4-4-توزیع اندازه نانوذرات سنتز شده با استفاده از زتا سایزر       74

4-5-فعالیت لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانوذره کیتوسان   75

4-6-بررسی اثر pH بر فعالیت آنزیم لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانوذره کیتوسان        76

4-7-مقایسه درصد فعالیت نسبی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده در pH های مختلف       77

4-8-بررسی اثر دما بر فعالیت آنزیم لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان        78

4-9-مقایسه درصد فعالیت نسبی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده در دماهای مختلف         79

4-10-پارامترهای سینتیکی آنزیم لیپازسودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان        80

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

 

بحث 83

نتیجه گیری 87

مشکلات وپیشنهادات        89

منابع و مآخذ          90

فهرست منابع فارسی          91

فهرست منابع غیر فارسی    92

چکیده انگلیسی 100
  • مدیر
  • فروش این مقاله : 0

مقاله های مرتبط

این سایت را در گوگل محبوب کنید: