همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر

رشته حقوق

  • کد محصول:  44648
  • ۹۴  روز پیش
  • 60 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد
  بي گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگوني است، عصر پيشرفت و تكنولوژي است، عادات و رسوم و روابط اجتماعي دقيقاً دگرگون شده است و نياز هاي امروز جوامع بشري چهره اي تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوي ديگر، تحولات و پيشرفتهاي حيرت آور علوم
  ...
  • کد محصول:  44646
  • ۹۴  روز پیش
  • 74 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله اصل عدم مداخله: حقوق بشر
  مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ،  از اينرو دكترين «عدم مداخله»[1] به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد
  ...
  • کد محصول:  44644
  • ۹۴  روز پیش
  • 54 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله دعاوي قولنامه اي
  حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمي از حقوق خصوصي را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمينه هاي تخصصي گوناگوني را نيازمند است و پديد آورده . افزايش قراردادها بسبب نيازمردم در اثر روابط اجتماعي ، تحول جامعه و كافي نبودن عقود سنتي ، ايجاد قالبهاي نو و تازه اي
  ...
  • کد محصول:  44642
  • ۹۴  روز پیش
  • 214 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله مفهوم ديه (قصاص) در اسلام
  حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي
  ...
  • کد محصول:  44641
  • ۹۴  روز پیش
  • 111 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن
  مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي‌شد. هر گاه اختلاف در
  ...
  • کد محصول:  44640
  • ۹۴  روز پیش
  • 204 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران
  در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل
  ...
  • کد محصول:  44639
  • ۹۴  روز پیش
  • 49 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  پایان نامه رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي
  قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شود كه بيش از پيدايش دولتهاي تك شهري بصورت عشيره اي يا قبيله اي زندگي مي كردند. ويژگيهاي قوم و ملت تقريباً يكسان هستند كه پيوندهاي خويشي در اقوام قويتر از
  ...
  • کد محصول:  44638
  • ۹۴  روز پیش
  • 32 صفحه
  • 2000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق علت خارجي
  قوة قهريه يا وضع ناگهاني حادثه اي بي‌نام است كه ناشي از فعاليت هيچ كسي نيست، غالباً غرض از قوة قهريه قواي طبيعي است مانند طوفان، سيل و زلزله … قوة قهريه براي آنكه از نظر حقوقي معتبر باشد بايد داراي پاره‌اي از صفات خاص باشد، قوة قهريه بايد حادثة
  ...
  • کد محصول:  44637
  • ۹۴  روز پیش
  • 43 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله مسئوليت مدني در حقوق ايران
  روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است  كه جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است كه بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ،
  ...
  • کد محصول:  44636
  • ۹۴  روز پیش
  • 81 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي
  جامعه بشري دائماً در حال تغيير و تحول است. روز به روز مسائل جديدي پيش مي آيد كه از جنبه هاي مخلف نياز به بررسي و پژوهش دارد. علم حقوق نيز ناگزير است تا همزمان با اين تحولات، توسعه يابد تا جوابگوي نيازهاي جامعه باشد چون در غير اينصورت
  ...
  • کد محصول:  44635
  • ۹۴  روز پیش
  • 68 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران
  خانواده هسته مركزي اجتماع است  و نخستين اجتماعي است كه شخص در آن گام مي نهد و آداب زندگي و اصول و رسوم اجتماعي و تعاون و از خود گذشتگي را در آن فرا مي گيرد و كانوني براي حمايت از انسان است.همين كه نكاح به درستي واقع شده حقوق
  ...
  • کد محصول:  44634
  • ۹۴  روز پیش
  • 13 صفحه
  • رایگان

  علوم انسانی /
  مقاله عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟
  نقش بزه‌ديدگان در فرايند عدالت كيفري همواره طي تحولات صورت گرفته در نظام كيفري پررنگ‌تر گرديده است، به طوريكه رويكرد حقوق كيفري مجرم مدار به تدريج به سمت حقوق كيفري بزه ديده مدار متمايل گرديده است. اين امر شايد به دليل سهم انكارناپذير بزه‌ديده و لزوم توجه به آن جهت
  ...
  • کد محصول:  44633
  • ۹۴  روز پیش
  • 145 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران
  مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي شد. هر گاه اختلاف
  ...
  • کد محصول:  44632
  • ۹۴  روز پیش
  • 38 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله اعاده حیثیت
  اعاده حيثيثت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند.
  ...
  • کد محصول:  44631
  • ۹۴  روز پیش
  • 80 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران
  تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است. لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به اين مطلب بپردازد. ابتداً بايد ياد آور شد كه با توجه به
  ...
  • کد محصول:  44630
  • ۹۴  روز پیش
  • 38 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله حق دفاع متهم
  جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي،
  ...
  • کد محصول:  44629
  • ۹۴  روز پیش
  • 76 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  پروژه کارآموزی نقش توبه در سقوط مجازات
  اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي‌توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده‌‌ايم. توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي‌توان به نظاره
  ...
  • کد محصول:  44628
  • ۹۴  روز پیش
  • 480 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  پروژه مجموعه گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي
  دفاع حق مسلم هر شخصي است و از ضروريات و بديهيات است. در واقع هر شخصي با حقوقي كه قانون برايش در نظر مي‌گيرد اعتبار پيدا مي‌كند. بنابراين وظيفه‌ دارد از حق خود و ديگران دفاع كند. اين حق نه تنها براي اشخاص بلكه براي دولت‌ها نيز در نظر گرفته
  ...
  • کد محصول:  43021
  • ۵۶۴  روز پیش
  • 128 صفحه
  • 15500 تومان

  علوم انسانی /
  پایان نامه ویژگی
  قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت امکان‌پذیر است.1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه. حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد. حالت دوم
  ...
  • کد محصول:  43019
  • ۵۶۴  روز پیش
  • 124 صفحه
  • 16500 تومان

  علوم انسانی /
  پایان نامه وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه
  یکی از اموری که لازم است در بنای جامعه نوین اسلامی مورد توجه و عنایت خاص قرار بگیرد احیای سنت های اسلامی است . سنت هایی که اگر به طور جدی در جامعه رایج شوند قادرند بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه را باتکیه بر انگیزه های معنوی
  ...

چرا داکس ایران؟

کاربردی

ما همواره به فکر نیازهای شما بوده ایم و سیستم فوق امکان پاسخگویی به نیاز های شما را دارا میباشد

دسترسی آسان

ما به فکر راحتی شما هستیم و هدف ما همواره آسودگی شما میباشد و امیدواریم که در این آزمون سربلند بوده باشیم

امنیت

وبسایت داکس ایران مجوزهای لازمه را دارا میباشد و شما میتوانید به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید
این سایت را در گوگل محبوب کنید: