همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر

رشته علوم اجتماعی

  • کد محصول:  44836
  • ۸۳  روز پیش
  • 47 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله نقش خانواده در جامعه امروزي
  خانواده‌ اولين و مهم‌ترين نهاد درتاريخ فرهنگ و تمدن انساني است واولين مدرسه اي است كه انسان درآن تعليم مي‌يابد و با اصول زندگي اجتماعي وروش تفاهيم باديگران آشنا مي‌شود. خانه، فضايي است كه درزير سقف آن ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي ازنسلي به نسل ديگر منقل مي‌شود و اسباب رشد
  ...
  • کد محصول:  44835
  • ۸۳  روز پیش
  • 12 صفحه
  • رایگان

  علوم انسانی /
  تحقیق نقش مربي در آموزش
  نقش مربي كمك به بازيكنان براي ارائه بهترين تواناييهاي آنها است، نه استفاده از آنها در جهت به دست آوردن موفقيت براي خود. مربي واليبال وظايفي قبل، در طول و بعد از مسابقه به عهده دارد.وظايف مربي قبل از مسابقه 1- جلسات تمرين 2- انتخاب سيستم هاي تاكتيكي براي تيم3-
  ...
  • کد محصول:  44834
  • ۸۳  روز پیش
  • 225 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  پایان نامه ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)
  در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده ايت و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تاثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي
  ...
  • کد محصول:  44833
  • ۸۳  روز پیش
  • 71 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله "نظريه امامت در ترازوي نقد"
  نظرية امامت، از ابتداي تكون تاكنون فراز و نشيب‌هاي فراواني را پشت سر نهاده و عالمان و متكلمان شيعه در طول تاريخ، قرائت‌هاي مختلفي از آن داشته‌اند. لكن يك قرائت خاص همواره رواج و شهرت بيشتري داشته و خصوصاً در عصر حاضر سطرة خود را بر تلقي‌هاي ديگر گسترانده و
  ...
  • کد محصول:  44832
  • ۸۳  روز پیش
  • 129 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله حجاب
  حجاب، لباس مشاركت است، لباسي است كه خداي متعال از ابتداي بلوغ به تن زن مسلمان كرده، و او را به عنوان  عضوي موثر در جامعه عقيدتي اسلام پذيرفته است. اين لباس، نشان فعاليتي است كه نه تنها اسلام آن را مجاز مي داند بلكه بر اين فعاليت صحه مي
  ...
  • کد محصول:  44831
  • ۸۳  روز پیش
  • 23 صفحه
  • 2000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق حجاب و نقش آن در جامعه
  كلمه حجاب هم به معني پوشيدن است و هم به معني پرده و حاجب است. بيشتر استعمالش به معني پرده است. اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي دهد كه پرده وسيله پوشش است و شايد بتوان گفت كه به حسب اصل هر پوششي حجاب نيست، آن پوششي حجاب
  ...
  • کد محصول:  44830
  • ۸۳  روز پیش
  • 143 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  پایان نامه احكام و مسائل جرم سياسي
  تا به حال در مورد جرم سياسي تعريف كامل و جامعي نشده و تعريفي كه خالي از تعرض و ايراد باشد ارائه نشده است و همچنين هيچ تعريفي نيست كه بعد از اعلان مورد ايرادات و انتقادات وارد نشود و همچنين مصاديق جرم سياسي مشخص نشده بنابراين ممكن است حقوق
  ...
  • کد محصول:  44829
  • ۸۳  روز پیش
  • 71 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله جامعه شيعه در مدينه نخاوله
  مقاله حاضر بخش نخست مقاله اي بلند است كه درباره «جامعه شيعه در مدينه» نگارش يافته و فصول اصلي آن عبارتند از: اميرنشين شيعي بنوالحسين، اشراف حسيني در مدينه جديد، حرب و شاخه هاي شيعي آن، نخاولـه و ريشه هـا و ويــژگـي هاي اجتماعي آنها. دو قسمت ديگر اين مقاله
  ...
  • کد محصول:  44828
  • ۸۳  روز پیش
  • 32 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق حجم نمونه و جامعة آماري
  در تعريف نمونه يا جمعيت نمونه بايد گفت، در معناي كلي هر فرد از جامعه را مي‌توان نمونة آن جامعه خواند. اما در معناي متعارف، در همان جامعه به آن جزئي نمونه گفته مي‌شود كه معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است كه همه صفات جامعه، خاصه
  ...
  • کد محصول:  44827
  • ۸۳  روز پیش
  • 88 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله تهاجم فرهنگي وآثارآن بر جامعه امروزي
  مستكبران و جهانخواران از ديرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعي بر فرهنگ سازي و تخريب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان مي كوشند تا فرهنگ مبتني بر ادبيات استعماري خود را كه توجيه كننده اين تهاجم مي‌باشد را با پوشش دموكراسي در بين ملت ها شايع نمايند لذا
  ...
  • کد محصول:  44825
  • ۸۳  روز پیش
  • 17 صفحه
  • 2000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه
  روند مستمر و مداوم تغيير و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي و پيشرفتهاي شگرف و عميق علوم و فنون گوناگون در جامعه موجبات تحول و تغيير ساختارهاي سازماني را از اشكال سنتي بسوي ساختارهاي پيچيده تر و تخصصي تر فراهم آورده است. چنانكه مي توان گفت تغيير شتابنده، مهمترين
  ...
  • کد محصول:  44824
  • ۸۳  روز پیش
  • 42 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله الگوي سياست
  "آليسون" (1971,pp.163-48). مشخصه هاي اصلي الگوي سياست بورو كراتيك يا دولتي را مورد بحث قرار مي دهد. در اين الگو، تصميم ها و اقدام هاي سازماني، نتيجه فراگردهاي سياسي، فراگردهاي مذاكره، و بازي قدرت هاي موجود در سازمان ها هستند. سازمان ها تركيبي از بازيگراني در موقعيت هاي مختلف اند
  ...
  • کد محصول:  44823
  • ۸۳  روز پیش
  • 15 صفحه
  • رایگان

  علوم انسانی /
  تحقیق جمعيت و راه هاي كنترل آن
  جمعيت جهان در حال حاضر بيش از 6 ميليارد نفر است و هر روزه بيش از 250 هزار نفر , به تعداد آن اضافه مي شود(به بيان ديگر در هر ثانيه 3 تا 4 نفر).بيش از 95 درصد افزايش جمعيت  در كشورهاي جهان سوم است.اگر روند كنوني ادامه يابد ,مصرف
  ...
  • کد محصول:  44822
  • ۸۳  روز پیش
  • 70 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله ارتباط كلامي ( گفت و گو )
  جامعه‌شناسي، و انسان‌شناسي بر روي شماري از موضوعات آن صورت مي‌گيرد كه بسياري از آنها را در اين مورد بررسي قرار خواهيم داد. در اين فصل توجه خود را معطوف به كاربرد اصلي زبان ، يعني ارتباط ، خواهيم كرد. خواهيم ديد ارتباط چه مشكلاتي براي كاربرد شناسي ايجاد
  ...
  • کد محصول:  44821
  • ۸۳  روز پیش
  • 21 صفحه
  • 2000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق فلسفه تنظيم خانواده
  ((فلسفه تنظيم خانواده : نجات نسل آينده از غرق شدن در اقيانوس آدمهاي بي غذا , بي مدرسه, بي خانه, بي كار و بي هدف است))روزانه 910 هزار نوزاد در دنيا متولد مي شود و ساليانه 90 ميليون نفر به جمعيت جهان افزوده مي شود. بر اساس پيش بيني هاي
  ...
  • کد محصول:  44820
  • ۸۳  روز پیش
  • 278 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله رابطه بين تدريس ويادگيري
  مي‌توان با عمل تدريس كميت و كيفيت و سرعت يادگيري را افزايش داد و يا شرايط را براي يادگيري اموري كه در شرايط معمولي امكان پذير نيت فراهم نمود. تفاوت بين تدريس و يادگيري: 1- يادگيري در همه جا و هميشه و فني بدون تدريس صورت خواهد گرفت يا در
  ...
  • کد محصول:  44819
  • ۸۳  روز پیش
  • 35 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  پایان نامه تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي
  تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسيراسل د. كلارك . دانشگاه ايالت فلوريداالنيل ها تفليد. دانشگاه هاوائي در مونوآبا توجه به نگرشات كليشه اي، فرهنگي مردان نسبت به زنان در زمينه روابط جنسي علاقمند تر هستند، احتمال اينكه زنان فعاليت جنسي را محدود سازند بيشتر است. در اين مقاله، به
  ...
  • کد محصول:  44818
  • ۸۳  روز پیش
  • 65 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق روابط خارجي ايران در دوره زنديه
  بعد از نادر شاه روابط خارجي ايران از توسعه‌اي كه در زمان  او پيدا كرده بود كاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثماني و نمايندگيهاي تجارتي دول اروپايي در خليج فارس گرديد. در مدت 22 سال حكمراني كريم خان زند (1757-1779) مردم از يك دورة
  ...
  • کد محصول:  44816
  • ۸۷  روز پیش
  • 116 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله اوقات فراغت جوانان در ايران و امكانات موجود
  يكي از مسائلي كه پيوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربيتي و دست اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حيات بيانگر مطلب است كه در زندگي پر از فراز و نشيب انسان لحظه ها و اوقاتي وجود دارد كه از اهميت و حساسيت
  ...
  • کد محصول:  44815
  • ۸۷  روز پیش
  • 37 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله نهضت مردم ايران
  نهضت مردم ايران به رهبري روحانيت در واقعه تنباكو از درخشانترين صفحات تاريخ سياسي معاصر ايران به شمار مي‌رود و بيشتر مشروطه نويسان به دو جهت آن را مبداء و پيش درآمد انقلاب مشروطيت شمرده‌اند: اولي اينكه مردم تا آن زمان مرعوب دولت بودند و خود را در مقابل
  ...

چرا داکس ایران؟

کاربردی

ما همواره به فکر نیازهای شما بوده ایم و سیستم فوق امکان پاسخگویی به نیاز های شما را دارا میباشد

دسترسی آسان

ما به فکر راحتی شما هستیم و هدف ما همواره آسودگی شما میباشد و امیدواریم که در این آزمون سربلند بوده باشیم

امنیت

وبسایت داکس ایران مجوزهای لازمه را دارا میباشد و شما میتوانید به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید
این سایت را در گوگل محبوب کنید: