همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر

رشته شهرسازی

  • کد محصول:  40692
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 123 صفحه
  • 10000 تومان

  متفرقه /
  آشنايي با سرزمين مردم گيل و ديلم
  شرح مختصر: هنگاميكه تاريخ ايران را از نظر ميگذرانيد خواهيد دريافت كه در ميان مناطق مختلف ايران كمتر منطقه‌ايست كه چون گيلان و ساكنان بخشهاي دامنه‌هاي شمالي البرز بخاطر دليريها و بهادريهايشان داراي منابع مختلف تاريخي بوده باشد و بهمين دليل هم بيش از همة مناطق ديگر ايران داراي تاريخهاي محلي است و يا در
  ...
  • کد محصول:  40690
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 70 صفحه
  • 8000 تومان

   
  «تقسيمات سياسي استان»
  شرح مختصر: استان تهران با وسعتي حدود 18956 كيلومتر مربع بين 34 تا 5/36 درجه عرض شمالي و 50 تا 53 درجه طول شرقي واقع شده است. اين استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوين محدود شده و مركز
  ...
  • کد محصول:  12976
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 13 صفحه
  • 1000 تومان

  عمومی /
  ارزیابی طرح جامه شهر موردشت
  شرح مختصر:مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مدیریت اجرایی شهر مرودشت، بخشی از طرح بازنگری ساختاری در نظام مدیریت و مالیه شهری عبوری یاد می شود. این طرح در چارچوب توافق میان وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری مرودشت، زیر نظر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرمرودشت به عنوان نهاد مشترک مسئول تهیه طرح‌های جامع
  ...
  • کد محصول:  12948
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 17 صفحه
  • 2500 تومان

  عمومی /
  توسعه روستايي چيست؟
  شرح مختصر: اين استراتژي داراي دو معناي به‌نسبه متفاوت است: يكي به معني دگرگوني كلي در بخش كشاورزي است به طوريكه اين تحول باعث كاهش كمبود مواد غذايي در كشور و مشكلات كشاورزي گردد. ديگري به معني بهبود نباتات خاص (بويژه گسترش انواع بذرهاي اصلاح‌شده گندم و برنج) و توليد زياد آنان است. براساس مطالعات
  ...
  • کد محصول:  12899
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 15 صفحه
  • 1500 تومان

  عمومی /
  راهبري بيولوژيكي تصفيه خانه هاي فاضلاب
  شرح مختصر:موفقيت در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب به عنوان مثال قابليت تجزيه مواد موجود در فاضلاب يا قابليت ته نشيني آنها ، حاصل اختصاصات مرفولوژيكي و سينتيكي لجن فعال يا بيوفيلم مي باشد نظر به اينكه اختصاصات مزبور به اجتماع ميكروارگانيسم هاي تك سلولي و پر سلولي در لجن بستگي دارد ، اهميت موارد زير
  ...
  • کد محصول:  11747
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 160 صفحه
  • 26000 تومان

   
  بهره وری
  شرح مختصر: در فصل اول ادبيات موضوعي مورد بررسي قرار مي گيرد كه تعريف بهره وري و معرفي شاخصهاي بهره وري در بخش (1-1) مورد بحث قرار گرفته است. در بخش (1-2) مفهوم دستمزد مورد بررسي قرار گرفته است. بخش (1-3 ) به اهميت و مفاهيم فناوري اطلاعات و مسير تحولات كامپيوتر و اينترنت
  ...
  • کد محصول:  11739
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 235 صفحه
  • 25000 تومان

   
  برنامه ریزی شهری
  شرح مختصر:پيدا كردن قاعده اي براي تفكيك زمين كه نياز به مسكن از طريق آن بهترين وجه ممكن (بطور بهينه) برآورده شود و براي همه چيز، در همه مكانها و همه زمانها جواب داشته باشد غير ممكن است و در هيچ كتاب مرجعي نيز چنين نظام و قاعده اي ارائه نشده است. زيرا
  ...
  • کد محصول:  11724
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 72 صفحه
  • 8500 تومان

   
  بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجود
  شرح مختصر:اجتماعات انساني از ديرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبيعي موجود بر روی كره زمين، قسمت‌هاي غيرقابل مصرف و زايد آن را دفع مي‌نمودند. اين موضوع مشكل حادي را براي آنها و محيط‌شان ايجاد نمي‌كرد. زيرا تعداد و توزيع انسانهاي موجود بر روي كره زمين به نسبت مساحت اين كرة
  ...
  • کد محصول:  11264
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 33 صفحه
  • 5000 تومان

   
  مقاله شهرسازی
  در رشته ظاهراً جوان شهرسازي رسم و روال بر اين است كه دو گروه نقشه مورد استفاده قرار مي‌گيرند. گروه اول نقشه‌هايي در دو سه مقياس از منطقه‌اي كه شهر و پيرامون را فرا مي‌گيرند و پس از آن نقشه‌هاي بزرگ مقياس‌تري كه جزئيات وضع موجود و عوارض موجود بر روي زمين اعم از
  ...
  • کد محصول:  10562
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 15 صفحه
  • رایگان

   
  مقاله مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378
  موضوع شرکت :1. مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی ، معماری ، نقشه تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید در زمین تامین شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108238 مورخ 20/12/64 هیات وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین
  ...
  • کد محصول:  10557
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 36 صفحه
  • 5000 تومان

   
  مقاله كاربري فضاي تفريحي و باز
  براي بحث پيرامون فضاي تفريحي و باز ابتدا نياز به شناخت مفهوم فراغت در فضاي شهري داريم . فراغت:مجموعه‌‌اي از اشتغالهايي است كه فرد كاملاً براي استراحت و رضايت خاطر خود و يا براي تفريح يا به منظور توسعه آگاهي‌‌ها و يا فراگيري غير انتفاعي و مشاركت اجتماعي داوطلبانه بعد از رهايي از الزام‌‌هاي
  ...
  • کد محصول:  7840
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 87 صفحه
  • 10000 تومان

   
  مقاله شهرسازی
  شرح مختصر:تمدن های بشر ،دردو مرکز سکونتگاهی شکل گرفته ات که عبارتند از : سکونتگاههای شهری وسکونتهای روستایی. این دو درطول حیات بشر، پا به پای هم ودرتعامل با یکدیگر، انقلاب های متعددی را در روند تکاملی تمدن بشری ایجاد کرده اند که ازآن جمله اند: انقلاب کشاورزی ، انقلاب صنعتی و0000 حداقل منشاء انقلاب کشاورزی سکونتگاههای
  ...
  • کد محصول:  7839
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 19 صفحه
  • 3000 تومان

   
  مقاله شهرسازی
  شرح مختصر:تعريف شهر چيست؟ بسياري از پژوهشگران علوم گوناگون، تعريف‌هايي متفاوتي از شهر ارائه داده‌اند؛ مثلا‌ً جغرافي‌دانان پديده تمركز اقوام و تجمع آنان را بيشتر با ملاحظه شرايط محيطي مجاور و مقتضيات زميني كه شهر در آن پا مي‌گيرد،‌ ارزيابي مي‌كنند. آنها اين مطالعه را بيشتر به تقسيم‌بندي زمينهاي تحت ساخت و ساز، و زمينهاي
  ...
  • کد محصول:  7836
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 32 صفحه
  • 4500 تومان

   
  مقاله سیستم های شهری
  شرح مختصر:شهرهاي اقماري و موازي به منظور كاهش جمعيت شهرهاي قديمي و پرجمعيت (يكي از راه‌حلهاي تقليل رشد جمعيت شهرها) و جابجايي جمعيت اضافي شهرها مي‌توان از شهرهاي موازي استفاده كرد كه از نظر عملكردي تا حد زيادي مانند شهركهاي اقماري هستند. تفاوت شهرهاي اقماري با موازي آن است كه در شهرهاي اقماري فعاليتهاي اساسي
  ...
  • کد محصول:  7816
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 16 صفحه
  • رایگان

   
  مقاله تاریخچه شهرداری
  شرح مختصر:بلد به معنای شهر است و «بلدیه» نام قدیم شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه درکشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد.پیش از آنکه اداره‌ای به نام بلدیه در تهران قدیم تشکیل شود، اداره‌ای تأسیس شده بود که تقریباً همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این
  ...
  • کد محصول:  7815
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 36 صفحه
  • 5000 تومان

   
  مقاله پيدايش وتوسعه شهر از ديدگاه لوييس مامفورد
  شرح مختصر:لوييس مامفورد(1990-1895)از متفكـرين برجسته قرن بيستم اسـت كه اول بار عقايدش را در كتاب فرهنگ شهرها منتشر كرد.از وي نوشتـه هاي زيــادي در زمينه برنامه ريزي اجتمـاعي،شهر،معمــاري وفنــاوري به جا مـــانده اســـت مشهورترين اثر مامفورد شهر در طول تاريخ است كه در آن پيدايش وتوسعـــه شهر را در دوران مختلف تاريخي مورد بررسي
  ...
  • کد محصول:  7811
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 12 صفحه
  • رایگان

   
  پایانامه بررسي تحول مفهوم محله در محلات شهرهاي دوران معاصر در ايران
  شرح مختصر:پيدايش مفاهيمي چون محله و چگونگي زندگي جمعي مردم ريشه در رفتار اجتماعي آنها داشته كه آن هم برگرفته از فرهنگ خاص آن زمان و مكان مي باشد.محله در گذشته داراي مفاهيم و ارزشهاي خاص سكونتي براي گروههاي قومي نژادي ، مذهبي و صنفي بوده كه در يك ساختار كالبدي منسجم و
  ...
  • کد محصول:  7013
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 14 صفحه
  • 2000 تومان

   
  کاربرد ریاضی در شهر سازی
  شرح مختصر:پیشرفت عظیم علم و صنعت در قرون گذشته تا حد زیادی مرهون گسترش ریاضیات است. این گسترش را می توان به سه دوره تاریخی تقسیم نمود که هر دوره به نقطه اوجی رسیده ،سپس توقفی طولانی پیش آمده و نگاه حرکت و اوجگیری مجددا شروع شده است. ریاضیات مدون در حدود دو هزار
  ...
  • کد محصول:  6922
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 10 صفحه
  • 1000 تومان

   
  مهندسي شهرسازي
  شرح مختصر:ديباچه: در سال 1400 هجري شمسي، جمعيت كشور ما به 120 ميليون نفر خواهد رسيد كه 80 درصد اين 120 ميليون نفر در شهرها ساكن مي‌شوند. يعني كمتر از 20 سال ديگر كشور ايران حدود 96 ميليون شهرنشين خواهد داشت. حال سؤال اينجاست كه آيا براي اسكان و فراهم نمودن امكانات اقتصادي،
  ...
  • کد محصول:  5832
  • ۵۸۹  روز پیش
  • 23 صفحه
  • 2500 تومان

   
  دانلود تحقیق عوامل تأثير گذار در پيدايش شهر ياسوج
  شرح مختصر:انسانها براي كار و زندگي در پهنة ‌محدود و كم و بيش متراكم گرد هم مي آيند‌كم‌كم شهرها را پديد مي‌آورند‌.بنابراين مي‌توان گفت شهر عاليترين مكان تجمع زيستي انسان از ابتدا تا كنون بوده است. به عبارت ديگر شهر به عنوان محل سكونت و معيشت انساني بيان كنندة فعل و انفعالات سياسي
  ...

چرا داکس ایران؟

کاربردی

ما همواره به فکر نیازهای شما بوده ایم و سیستم فوق امکان پاسخگویی به نیاز های شما را دارا میباشد

دسترسی آسان

ما به فکر راحتی شما هستیم و هدف ما همواره آسودگی شما میباشد و امیدواریم که در این آزمون سربلند بوده باشیم

امنیت

وبسایت داکس ایران مجوزهای لازمه را دارا میباشد و شما میتوانید به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید
این سایت را در گوگل محبوب کنید: