همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر

رشته شهرسازی

  • کد محصول:  44670
  • ۹۴  روز پیش
  • 41 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  پایان نامه تكيه معاون الملك
  ايران ،اين مرز پر گهر و مهد تمدن ، نشاني از عشق و هنر و جاودانگي دارد و در اين ميان كرمانشاه ، سرزمين عشق و دلاوري و صلابت ، سند افتخارماست سند افتخار مردمي كه چونان زاگرس استوار و پا بر جا در مقابل پستي ها و بلندي هاايستاده
  ...
  • کد محصول:  44669
  • ۹۴  روز پیش
  • 14 صفحه
  • رایگان

  علوم انسانی /
  تحقیق باغ دولت آباد
  باغ دولت آباد يزد كه يكي از باغهاي بزرگ ايران و از آثار دوره زنديه مي باشد داراي مرتفع ترين بادگير شناسايي شده در ايران است. مساحت زمينهاي باغ در اسناد مختلف تاريخي 2000 جريب ذكر گرديده است. مساحت كل عرصه و اعيان اين باغ كه محصور است حدود 40000
  ...
  • کد محصول:  44668
  • ۹۴  روز پیش
  • 44 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله حمام هاي صخره اي آذربايجان شرقي (تبريز)
  دادمداري مهم ترين عامل اقتصاد بخش عظيمي از روستاهاي آذربايجان است. دامداران در پي دامهايشان براي يافتن چراگاه هاي مناسب تابستان ها به ييلاق (مناطق سردسيري و كوهپايه اي) و رسمتان ها به قشلاق (مناطق پست و گرم استان) كوچ مي نمايند. از رمان هاي بسيار دور تعدادي از دامداران
  ...
  • کد محصول:  44667
  • ۹۴  روز پیش
  • 12 صفحه
  • رایگان

  علوم انسانی /
  تحقیق تخت جمشید
   از اواسط دوره مادها از خاندان پارسي به عنوان خانداني قدرتمند در منابع ياد شده است. آخرين پادشاه ماد، آسيتاگ، مجبور به جنگ ‌با يكي از سران پارسي‌ها  به نام كوروش شد. از شواهد چنين ‌برمي‌آ‌‌يد كه كوروش با آستياگ نسبت خويشي داشته است. در جنگ بين طرفين پادشاه ماد
  ...
  • کد محصول:  44666
  • ۹۴  روز پیش
  • 77 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  مقاله فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری
  بافت تاریخی شهر ها آثار آثار گران بهایی که فرهنگ و دانش شهر سازی و معماری بومی کشورمان را در خود دارد امروزه این نواحی در شهر های قدیمی ما می روند که به کلی از زمینه و سیمای شهرها حذف شوند و با انهدام و فرسودگی آنها شهر های
  ...
  • کد محصول:  44584
  • ۹۹  روز پیش
  • 19 صفحه
  • 2000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق استان خوزستان
  در استان خوزستان در دو منطقة كوهستان و جلگه قواعد متفاوتي نظام استقرار روستا را تبيين مي كنند. همواري سطح جلگه ،‌عبور رودخانه هاي پر آبي كه بيشه هاي اطراف آن حتي در گرمترين ماههاي سال كه در ين منطقه بسيار طولاني است ، هميشه سبز و خرمند ، مراتع
  ...
  • کد محصول:  44583
  • ۹۹  روز پیش
  • 43 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  پروژه شهر ماسوله زيستگاه تاريخي
  هرجا كه تنوع طبيعي و انساني، تحت سيطره زمان و تاريخ- در هم مي آميزد. نوعي از الگوهاي زيستي شكل مي گيرد، كه به نوبه خود مي تواند استثنايي و منحصر به فرد باشد.ماسوله، نمونه بارزي از اين نوع زيستگاه تاريخي بشر است، كه به عنوان يك اثر ملي در
  ...
  • کد محصول:  44582
  • ۹۹  روز پیش
  • 248 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  پایان نامه شهر تهران و اكوسيستم طبيعي آن جهت اوقات فراغت
  افزايش امكانات مادي، كاهش زمان كار روزانه ، افزايش تعطيلات هفتگي و سالانه ، پيدايش سالهايي در دوران جواني كه فرد با فقدان و يا كمي مسئوليت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشي جدي از دوران زندگي ، اين پديده را در جايگاهي قرار
  ...
  • کد محصول:  44580
  • ۹۹  روز پیش
  • 44 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  پروژه بررسي شهرستان يزد
  مجموعه شهر : در نخستين بازديدها از كل مجموعة شهر دو بخشي قديمي و بخش جديد قابل تشخيص بود. با پيشرفت تدريجي كار معلوم شد كه ميان سه بخش عمده مي توان تمايز قائل شد :1) بخش تاريخي شهر، شامل بخشي قديمي و دروني شهر مربوط به پيش از قرن
  ...
  • کد محصول:  44579
  • ۹۹  روز پیش
  • 155 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  پروژه نقش پل در رابطه با شهر اصفهان
  در ارتباط با شهرهائي كه با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمي در حيات آنها داشته است پل مطرح مي شود.اصفهان شهري در كنار رودخانه ي زاينده رود به همراه موقعيت خاص خويش در منطقه پر عبور از قديم تا كنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمي
  ...
  • کد محصول:  44578
  • ۹۹  روز پیش
  • 38 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق صنعت توريسم در اصفهان
  اصفهان از جمله شهرهايي است كه شايد تاريخ و سابقه آن به قدمت كشور ايران برسد و در عموم دوره هاي تاريخي از شهرهاي بزرگ ومشهور ايران بشمار مي رفته است . نويسندگان قديمي بناي اصفهان را به طهمورشاه سرزمين پادشاه پيشدادي ،نسبت داده اند . آنچه مسلم است بابراين
  ...
  • کد محصول:  44577
  • ۹۹  روز پیش
  • 87 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  پروژه دهستان زريبار
  در كشورهايي مانند ايران كه بخش زيادي از جمعيت آن در روستاها متمركز شده اند، اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي با توجه به توانهاي طبيعي مناطق روستايي ضروري به نظر مي رسد، چرا كه با ورود اين بخش از جامعه به چرخه توليد شرايط براي رشد موزون و همه جانبه
  ...
  • کد محصول:  44576
  • ۹۹  روز پیش
  • 70 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  پایان نامه وجه تسمه شهرستان اروميه
  در پي تهيه  نقشه‌هاي به مقياس 000/250: 1 كه 138 برگ آن در سيستم UT.M پهنه كشور را مي پوشاند،‌ شايسته بود فرهنگ جغرافيايي نويني كه هر جلد آن حاوي تفسير آباديهاي يكبرگ نقشه باشد تهيه و توزيع گردد فرهنگ جغرافيايي 10 جلدي گذشته اداره جغرافيايي ارتش (فرهنگ رزم‌‌آرا) در
  ...
  • کد محصول:  44575
  • ۹۹  روز پیش
  • 99 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  پایان نامه آذربايجان غربي وضعيت اشتغال
  رشد و توسعه اقتصادي مطلوب از اهداف مهم سرمايه گذاري هر كشور اعم از پيشرفته و يا در حال توسعه مي باشد. رشد و توسعه اقتصادي در طول زمان درآمد سرانه واقعي مردم را افزايش و در نهايت سطح زندگي مردم را بهبود مي بخشد. ليكن در بسياري از كشورها
  ...
  • کد محصول:  44574
  • ۹۹  روز پیش
  • 14 صفحه
  • 2000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق بررسي تزئينات ونقوش مسجد جامع يزد
  هنر جو هره اي است كه از ذرات هر ايراني به فضل الهي به وديعه نماده شده است. به همين علت جلوه هاي هنر در تمام مظاهر و مقوله هاي زندگي ايراني مانند:‌ معماري، نقاشي ، خط وكتابت ، پارچه بافي، قالي وگليم بافي، فلزكاري، سفالگري و ...... در طول
  ...
  • کد محصول:  44573
  • ۹۹  روز پیش
  • 37 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق جايگاه صنعت گردشگري در استان قزوين
  استان قزوين با توجه به پيشينة تاريخي آن و با در نظر گرفتن قابليت هايي كه در زمينه جاذبه هاي تاريخي، گردشگري و منابع طبيعي و ... دارد ميتواند نقش عمده و ويژه‌اي در زمينه توسعه صنعت توريسم داشته باشد كه قابليتها، امكانات و زمينه هاي مساعد آن به شرح
  ...
  • کد محصول:  44572
  • ۹۹  روز پیش
  • 200 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  پروژه استان گيلان ( وجه تسميه)
  هنگاميكه تاريخ ايران را از نظر ميگذرانيد خواهيد دريافت كه در ميان مناطق مختلف ايران كمتر منطقه‌ايست كه چون گيلان و ساكنان بخشهاي دامنه‌هاي شمالي البرز بخاطر دليريها و بهادريهايشان داراي منابع مختلف تاريخي بوده باشد و بهمين دليل هم بيش از همة مناطق ديگر ايران داراي تاريخهاي محلي است
  ...
  • کد محصول:  44570
  • ۹۹  روز پیش
  • 24 صفحه
  • 2000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق خانه اميد (مركز نگهداري كودكان خياباني)
  محل مورد نظر براي طراحي، در منطقه دو، شهرداري تهران واقع مي‌باشد. مطالعه ويژگيهاي اقليمي پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ايستگاه كليماتيك مستقر در نمايشگاه بين‌المللي تهران انجام مي‌يابد. ايستگاه نمايشگاه بين‌المللي در ارتفاع 1541 متري با عرض جغرافيايي 57  35 شمالي
  ...
  • کد محصول:  44569
  • ۹۹  روز پیش
  • 110 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  تحقیق تقسيمات سياسي استان
  استان تهران با وسعتي حدود 18956 كيلومتر مربع بين 34 تا 5/36 درجه عرض شمالي و 50 تا 53 درجه طول شرقي واقع شده است. اين استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوين محدود شده
  ...
  • کد محصول:  44568
  • ۹۹  روز پیش
  • 200 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم انسانی /
  پروژه هيدرولوژي اقليم منطقة سبزوار
  آگهي از كم و كيف منابع آب كشور و چگونگي تحولات آتي در تقاضا براي آب و خدمات وابسته به آب، از پيش شرط ‌هاي اصلي و اساسي براي برنامه‌ريزي و مديريت معقول منابع آب محسوب مي‌شود. افزايش و تشديد تقاضا براي آب و خدمات مربوط به آن، تنزل كنترل
  ...

چرا داکس ایران؟

کاربردی

ما همواره به فکر نیازهای شما بوده ایم و سیستم فوق امکان پاسخگویی به نیاز های شما را دارا میباشد

دسترسی آسان

ما به فکر راحتی شما هستیم و هدف ما همواره آسودگی شما میباشد و امیدواریم که در این آزمون سربلند بوده باشیم

امنیت

وبسایت داکس ایران مجوزهای لازمه را دارا میباشد و شما میتوانید به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید
این سایت را در گوگل محبوب کنید: