همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر

رشته فیزیک

  • کد محصول:  44528
  • ۷۶  روز پیش
  • 36 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  تحقیق آزمايش تحكيم
  هدف از انجام آزمايش تحكيم، تشخيص شدت و ميزان نشت در خاك‌هاي رسي مي‌باشد.در اين آزمايش نمونة خاك در درون يك هستة فلزي و بين دو صفحة متخلخل قرار داده مي‌شود. و اين حلقه در آب غوطه ور مي گردد و بار بر نمونه اعمال مي‌گردد. تعيين در ارتفاع نمونه
  ...
  • کد محصول:  44339
  • ۸۶  روز پیش
  • 63 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  احتراق
  احتراق عبارت است از اكسيداسيون سريع مواد، همراه با آزاد شدن سريع انرژي. يكي از تعاريف اكسيداسيون عبارت است از تركيب شيميايي يك ماده با اكسيژن. تعريف ديگر اكسيداسيون چنين است: واكنش شيميايي كه شامل اكسيژن باشد، به طوريكه يك يا تعداد بيشتري از مواد با اكسيژن
  ...
  • کد محصول:  44338
  • ۸۶  روز پیش
  • 42 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  آبگرمكن خورشيدي
  سيستم هاي حرارتي خورشيدي نقش مهمي در انرژي خورشيدي دارد، استفاده از دستگاه هاي خورشيدي سابقه طولاني دارد، گفته شده است ارشميدس تقريباً در سال 214 قبل از ميلاد از آينه مقعر براي داغ كردن آب استفاده كرده است. سيستم هاي حرارتي امروزي نيز كم هزينه ترين كاربرد
  ...
  • کد محصول:  44337
  • ۸۶  روز پیش
  • 13 صفحه
  • 2500 تومان

  علوم پایه /
  آزمايشگاه حرارت
  -        خطاهايي كه در هر آزمايش وارد مي شود : 1-           خطاي آزمايشگر 2-            خطاي وسايل آزمايش 3-           خطاي محيط -        اندازه گيري در آزمايش : 1-  خطاي مطلق : تفاوت اندازه واقعي جسم ، اندازه اي كه در آزمايش
  ...
  • کد محصول:  44336
  • ۸۶  روز پیش
  • 40 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  پمپ هاب حرارتي - سيستم هاي حرارتي سازگار با محيط زيست
  گرمايش و سرمايش ساختمانها در ايران در پنجاه سال گذشته سير تكاملي قابل توجهي را طي كرده است . اين سير شامل گرمايش از طريق كرسي با استفاده از خاكه ذغال ، بخاري يا گرم كننده هاي نفت سوز با دودكش و بخاري هاي گاز سوز با دودكش
  ...
  • کد محصول:  44335
  • ۸۶  روز پیش
  • 64 صفحه
  • 5222 تومان

  علوم پایه /
  سوخت هسته اي
  [. P1 مشكل ترين مسئله، پسماندهاي سطح بالا هستند، و دو سياست مختلف براي مديريت آنها وجود دارد:       ·        بازفرآوري سوخت مصرف شده براي جدا كردن آنها (كه با شيشه اي كردن و دفع كردن آنها ادامه مي يابد) يا       ·        دفع مستقيم
  ...
  • کد محصول:  44334
  • ۸۶  روز پیش
  • 60 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  ماوراء صوت (Ultrasound)
  پرتو X از لحظه كشف به استفاده عملي گذاشته شد, و در طي چند سال اول بهبود در تكنيك و دستگاه به سرعت پيشرفت كرد. برعكس, اولتراسوند در تكامل پزشكيش بطور چشمگيري كند بوده است. تكنولوژي براي ايجاد اولتراسوند و اختصاصات امواج صوتي سالها بود كه دانسته شده
  ...
  • کد محصول:  44333
  • ۸۶  روز پیش
  • 47 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  تعريف جذب
  مفهوم جذب [1]در آكوستيك اتلاف انرژي به هنگام برخورد موج صدا به يك سطح و سپس انعكاس آن است. كلمة «جذب» رااغلب اشخاص عادي براي بيان عمل يك اسفنج هنگامي كه آب را به خود مي كشد، به كار مي گيرند، كه اين معنا شامل آكوستيك نمي شود.
  ...
  • کد محصول:  44332
  • ۸۶  روز پیش
  • 12 صفحه
  • 2500 تومان

  علوم پایه /
  آموزش گرما
  نگاهي به رشد جمعيت نشان مي دهد كه آهنگ ازدياد جمعيت در طي هزاران سال به كندي صورت مي گيرد, حال آنكه از سالهاي 1750 به بعد بر شماره افراد بشر به سرعت افزوده مي شود . اين افزايش ناشي از تاثيري است كه علم و صنعت بر سرنوشت آدمي
  ...
  • کد محصول:  44331
  • ۸۶  روز پیش
  • 26 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  بررسي نور و رنگ ها در ارگونومي
  نورها و رنگها گوته فيلسوف آلماني گفت استك «بين رنگها و نور رابطه بسيار دقيقي وجود دارد». مسلما پديده هاي رنگ و نور را نمي توان بدون استفاده از حس بينايي در كرد. همين مسئله  ابهاماتي نظير موارد زير را بوجود آورده است :       
  ...
  • کد محصول:  44328
  • ۸۶  روز پیش
  • 18 صفحه
  • 2500 تومان

  علوم پایه /
  مباني و اهميت گرمادهي مادون قرمز
   مقدمه :  در دنياي فرآوري مواد ، حرارت ودما ، پارامترهاي مهمي هستند چه مواد فولاد ، شيشه ، وسايل الكترونيكي ، مقوا ، غذاي منجمد ، تاير و يا كاغذ باشند ، در مرحله اي از فرآيند توليد ، حرارت داده مي شوند يا از آنها
  ...
  • کد محصول:  44327
  • ۸۶  روز پیش
  • 85 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  مباني تئوري انفجار:
  مباني تئوري انفجار: 1- مقدمه: در طول حداقل 200 سال گذشته، كاربرد واژه انفجار متداول بوده است. در زمانهاي قبل از آن اين واژه به تجزيه[1] ناگهاني مواد و مخلوطهاي انفجاري با صداي قابل توجهي نظير «رعد» اطلاق شده است. اين مطلب از ديرباز شناخته شده
  ...
  • کد محصول:  44326
  • ۸۶  روز پیش
  • 18 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  محاسبه متوسط ممان مغناطيسي هسته
  محاسبه متوسط ممان مغناطيسي هسته در يك ميدان H و دماي T Application of canonical distribution in (Nuclear Magnetism) ماده را در نظر مي گيريم كه داراي N0 هسته در واحد حجم باشد. و در يك ميدان مغناطيسي H قرار گرفته باشد. هر هسته داراي
  ...
  • کد محصول:  44325
  • ۸۶  روز پیش
  • 24 صفحه
  • 2500 تومان

  علوم پایه /
  كشف و گسترش انرژي هسته‌اي،
  داستان كشف و گسترش انرژي هسته‌اي، كه در مفهوم اين پژوهش انرژي‌اي است كه در اثر شكافت اوارنيم و احتمالاً عناصر سنگين ديگر آزاد مي‌شود، به سال 1311/1932، كه چادويك در آزمايشگاه كاونديش، واقع در كمبريج، نوترون را شناسايي كرد، بر مي‌گردد. اين كشف از چند
  ...
  • کد محصول:  44324
  • ۸۶  روز پیش
  • 26 صفحه
  • 2500 تومان

  علوم پایه /
  كارايي بازدارندگي هسته اي
  رابرت جرويس شايد برجسته ترين ويژگي جهان پس از جنگ همان باشد كه - آن را مي توان پس از جنگ ناميد زيرا كه قدرتهاي بزرگ از سال 1945 با يكديگر جنگ نكرده اند. چنين دوره طولاني از صلح در ميان دولتهاي قدرتمند بي سابقه است. چيزي
  ...
  • کد محصول:  44322
  • ۸۶  روز پیش
  • 40 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  كشف و گسترش انرژي هسته‌اي
  داستان كشف و گسترش انرژي هسته‌اي، كه در مفهوم اين پژوهش انرژي‌اي است كه در اثر شكافت اوارنيم و احتمالاً عناصر سنگين ديگر آزاد مي‌شود، به سال 1311/1932، كه چادويك در آزمايشگاه كاونديش، واقع در كمبريج، نوترون را شناسايي كرد، بر مي‌گردد. اين كشف از چند
  ...
  • کد محصول:  37740
  • ۶۸۴  روز پیش
  • 54 صفحه
  • 7000 تومان

  متفرقه /
  تحقیق ويژگي‌هاي وب سایت دینامیک
  سایت دینامیک به سایتی گفته می شود که شرکت بتواند مدیریت کامل بر روی سایت داشته باشد و در صورت نیاز سایت را Update نماید. این سایت صفحات ثابت ندارد و مدیر سایت می تواند مطالب سایت را ویرایش نماید.  
  ...
  • کد محصول:  37708
  • ۶۸۴  روز پیش
  • 3 صفحه
  • رایگان

   
  تحقیق همه چیز درباره سوخت هسته ای
  در این روزها موضوعات بحثهای داغ هسته ای بیشتر روی محور تهیه سوخت هسته ای می گردد در نتیجه بر آن شدیم تا درباره سوخت هسته ای مطالبی را برای آشنایی بیشتر مخاطبان بیاوریم.    
  ...
  • کد محصول:  37700
  • ۶۸۴  روز پیش
  • 1 صفحه
  • رایگان

  متفرقه /
  تحقیق سیارات منظومه شمسی
  شکل گیری منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال پیش ، از ابری متشکل از گاز و غبار بین ستاره‌ای ، آغاز گردید. جاذبه باعث انقباض ابر شده و کره متراکمی از گاز در مرکز ابر بوجود آورد. جاذبه همچنین باعث دوران هر چه سریعتر ابر شد. هنگام دوران، مواد موجود در ابر،
  ...
  • کد محصول:  37698
  • ۶۸۴  روز پیش
  • 3 صفحه
  • رایگان

   
  تحقیق ماهیت منشور
  دید کلی ·آیا تا به حال به چگونگی تشکیل رنگین کمان فکر کرده‌اید؟ ·طیف رنگی نور تابشی بر بلورها از جمله ساده‌ترینش خودکار شیشه‌ای یا پلاستیک شفاف را دیده‌اید؟ ·هاله رنگی دور لامپ الکتریکی را در هوای مه آلود مشاهده نموده‌اید؟ ·لایه‌های رنگی موجود در سطح مایعات مخلوط از جمله نفت
  ...

چرا داکس ایران؟

کاربردی

ما همواره به فکر نیازهای شما بوده ایم و سیستم فوق امکان پاسخگویی به نیاز های شما را دارا میباشد

دسترسی آسان

ما به فکر راحتی شما هستیم و هدف ما همواره آسودگی شما میباشد و امیدواریم که در این آزمون سربلند بوده باشیم

امنیت

وبسایت داکس ایران مجوزهای لازمه را دارا میباشد و شما میتوانید به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید
این سایت را در گوگل محبوب کنید: