همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر

رشته ریاضی

  • کد محصول:  39305
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 23 صفحه
  • 1500 تومان

   
  آموزش نظریه اعداد
  آموزش نظریه اعداد در قالب وورد در این سایت در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.  
  ...
  • کد محصول:  39304
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 21 صفحه
  • 1500 تومان

   
  تست های ریاضی
  تست های ریاضی در قالب وورد در این سایت در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.  
  ...
  • کد محصول:  39302
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 23 صفحه
  • 1500 تومان

   
  خط و صفحه
  خط در فضا: هر خط در فضا دارای سه مولفه x و y و z می باشد که برای نوشتن معادله آن فقط کافی است یک نقطه مانند از آن خط و برداری مانند موازی آن خط را در اختیار داشته باشیم. تذکر: خط در فضا دارای یک هادی می باشد، هادی خط
  ...
  • کد محصول:  39301
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 12 صفحه
  • رایگان

   
  تحقیق مقاطع مخروطی
  : تعریف: مکان هندسی نقاطی از صفحه که قدر مطلق تفاضل فاصله آن نقاط از دو نقطه ثابت برابر مقداری ثابت باشد. هذلولی می نامند.  
  ...
  • کد محصول:  39300
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 41 صفحه
  • 3000 تومان

   
  مقاله مقاطع مخروطی
  دایره: تعریف: مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله آنها از یک نقطه ثابت برابر مقدار ثابتی است. تذکر: در تعریف فوق مقدار ثابت را شعاع دایره (R) و نقطه ثابت را مرکز دایره می نامند. و هر دایره را بصورت نمایش می دهند.  
  ...
  • کد محصول:  39299
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 48 صفحه
  • 3000 تومان

   
  مقاله نظریه اعداد
  کران بالا و کران پایین در مجموعه: تعریف: کراندار از بالا است، هرگاه وجود داشته باشد بطوریکه برای هر داشته باشیم ،از بالا کراندار است.تعریف: کراندار از پایین است هرگاه وجود داشته باشد بطوریکه برای هر داشته باشیم  
  ...
  • کد محصول:  39296
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 3 صفحه
  • رایگان

   
  هندسه 2 كلاسهاي سوم رياضي
  هندسه 2 كلاسهاي سوم رياضي 1- كدام قضيه زير دو شرطي است ؟ الف)‌ هر مثلث متساوي الاضلاع ، متساوي الساقين است . ب) آگر n يك عدد طبيعي باشد ، آنگاه يك عدد طبيعي است ج) اگر 0آنگاه د) هرگاه در مثلثي ميانه و ارتفاع وارد بر يك ضلع منطبق باشد . مثلث متساوي الساقين
  ...
  • کد محصول:  39295
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 33 صفحه
  • 1500 تومان

   
  تحقیق هندسه تحلیلی
  فضای (مختصات در فضا) می دانیم که هر نقطه در صفحه دارای دو مولفه طول و عرض است و بصورت دوتایی مرتب نمایش می دهند. حال تجربه می کنیم که هر نقطه در فضا دارای سه مولفه است و بصورت سه تایی مرتب نمایش می دهند. دستگاه فضایی شامل سه محور oxو oy و
  ...
  • کد محصول:  39294
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 10 صفحه
  • رایگان

   
  مقاله هندسه تحلیلی
  فضای (مختصات در فضا) مدانیم که هر نقطه در صفحه دارای دو مولفه طول و عرض است و بصورت دوتایی مرتب نمایش می دهند. حال تجربه می کنیم که هر نقطه در فضا دارای سه مولفه است و بصورت سه تایی مرتب نمایش می دهند.دستگاه فضایی شامل سه محور oz و oy و oz
  ...
  • کد محصول:  37666
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 8 صفحه
  • رایگان

   
  معادلات جزء صحیح (براکت)-(ریاضی دوم و سوم )
    معادلات جزء صحیح (براکت)-(ریاضی دوم و سوم ) در این پست چند معادله از یکی از زیباترین مباحث ریاضی دبیرستان یعنی جزء صحیح رو می نویسم و تلاش می کنم برای دفعه بعد هم از همین بحث مسائلی رو بنویسم. مجموعه جواب معادلات زیر را بنویسید: ( علامت [ ] نشان دهنده جزء صحیح می
  ...
  • کد محصول:  37665
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 8 صفحه
  • رایگان

   
  مقاله مشتق
  شیب خط مماس در روش لایپ نیتز (خط ) مشتق یکی از دو مفهوم اصلی حسابان است که مقدار تغییرات لحظه‌ای تابع را نشان می‌دهد. تعریف مشتق تابعی مانند f، تابع ''f است که مقدارش در x با معادله‌ی زیر تعریف می‌شود:  
  ...
  • کد محصول:  37659
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 8 صفحه
  • رایگان

   
  مقاله مثلث خیام
  نام گذاری و تاریخچه مثلث خیام را در برخی منابع به ندرت مثلث خیام-پاسکال-نیوتن نیز می‌گویند. این مثلث در زبان‌های گوناگون نام‌های دیگری نیز دارد در زبان انگلیسی مثلث پاسکال، ایتالیایی مثلث تارتالیا و در زبان چینی مثلث یانگ هویی نام گرفته. در آثار متون سانسکریدِ پینگالا ریاضی‌دان هندی نشانه‌هایی از استفاده از این بسط دیده
  ...
  • کد محصول:  37658
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 5 صفحه
  • رایگان

   
  مقاله پیدایش مثلثات
  پیدایش مثلثات از نامگذاری «مثلثات» می توان حدس زد كه این شاخه از ریاضیات دست كم در آغاز پیدایش خود به نحوی با «مثلث» و مسئله های مربوط به مثلث بستگی داشته است. در واقع پیدایش و پیشرفت مثلثات را باید نتیجه ای از تلاش های ریاضیدانان برای رفع دشواری های مربوط به محاسبه
  ...
  • کد محصول:  37637
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 1 صفحه
  • رایگان

   
  مقاله فرمول نسبتهای مثلثاتی
   1. sin4+cos4=1-2(sin2×cos2) 2. sin6+cos6=1-3(sin2×cos2) 3. 1-2(sin×cos)=(sin-cos)2 4. tg ×cot =1 5. sec=1/cos → sec2=1/cos2=1+tg2 6. csc=1/sin → csc2=1/sin2 =1+cot2 7. sin2+cos2=1 → sin2=1-cos2 → cos2=1-sin2 8. tan+cot=1/(sin×cos)=sec ×csc 9. sin(a ± b)=sin(a)cos(b)±sin(b)cos(a) 10. cos(a+b)=cos(a)cos(b) - sin(a)sin(b)  
  ...
  • کد محصول:  37596
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 9 صفحه
  • رایگان

  پروژه درس امار و احتمالات /
  یک جمله ای ها و چند جمله ای ها
  شرح مختصر: …. با هم ارتباط داده شود به آن عبارت يك عبارت جبري گويند. بطور مثال هركدام از عبارتهاي ،،و…. يك عبارت جبري محسوب مي‌شوند.  
  ...
  • کد محصول:  37595
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 15 صفحه
  • رایگان

  پروژه درس امار و احتمالات /
  ویژگی های الگریتم های کنترل همروندی توضیعی
  شرح مختصر:: در اين گزارش ما به بررسي ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي كه بر پايه مكانيزم قفل دو مرحله اي(2 Phase Locking)   ايجاد شده اند خواهيم پرداخت. محور اصلي اين بررسي بر مبناي تجزيه مساله كنترل همروندي به دو حالت read-wirte و write-write مي‌باشد. در اين مقال، تعدادي از تكنيكهاي
  ...
  • کد محصول:  37594
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 60 صفحه
  • 7000 تومان

  پروژه درس امار و احتمالات /
  وسیله ی نقلیه
  شرح مختصر: هدف ما از اجرای این پروژه بررسی در مورد بیشترین وسایل نقلیه موجود در شهر، کیفیت وبرتری وسیله نقلیه ، افزایش درصد تصادفات وسیله نقلیه مورد نظر برای استفاده شخصی خود وخانواده واز این قبیل سوالات که با بررسی های انجام شده ونتایج آماری کم از حدود پنجاه نفر دانش آموز به
  ...
  • کد محصول:  37593
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 27 صفحه
  • 3500 تومان

  پروژه درس امار و احتمالات /
  هندسه‌ي شبكه‌هاي فضايي- تفكر در سه بعد
  شرح مختصر: معماران و احتمالاً بيش از آنان مهندسان، براي پوشش دهانه‌هاي مختلف به سازه‌هاي مسطح از قبيل تيرها، خرپاها و قاب‌هاي مسطح فكر مي‌كنند. در بيشتر موارد در صورتي كه طراحي به صورت سه بعدي انجام شود و براي دهانه‌‌هاي متوسط و دهانه‌هاي بلدن از سازه‌هاي فضايي استفاده شود، مزاياي بيشتري به دست مي‌آيد.
  ...
  • کد محصول:  37592
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 20 صفحه
  • 3000 تومان

  پروژه درس امار و احتمالات /
  هندسه در راز و رمزهای دینی
  شرح مختصر: در جهان باستان، اعتقادات دینی و اسطوره‌ای سر منشأ بسیاری حرکت‌های انسانی بود. درون و ذات هر پدیده‌ای که رخ می‌داد به نوعی به اسطوره و دین پیوند می‌خورد و هنر بهترین وسیله برای نمایش این تفکر دینی و اسطوره‌ای بود. در هنر باستانی، برخی نقش‌ها و نمادها صرفا تصویر نبودند بلکه نماد یک
  ...
  • کد محصول:  37591
  • ۵۳۲  روز پیش
  • 25 صفحه
  • 3500 تومان

  پروژه درس امار و احتمالات /
  هندسه ترسيمي
  شرح مختصر: كوچكترين جزء هندسي كه از برخورد دو خط بوجود مي آيد. خط: مكان هندسي مجموعه نقاط را خط مي گويند. نكته1: فصل مشترك دو خط يك نقطه و فصل مشترك دو صفحه يك خط و فصل مشترك دو فضا يك صفحه است.  
  ...

چرا داکس ایران؟

کاربردی

ما همواره به فکر نیازهای شما بوده ایم و سیستم فوق امکان پاسخگویی به نیاز های شما را دارا میباشد

دسترسی آسان

ما به فکر راحتی شما هستیم و هدف ما همواره آسودگی شما میباشد و امیدواریم که در این آزمون سربلند بوده باشیم

امنیت

وبسایت داکس ایران مجوزهای لازمه را دارا میباشد و شما میتوانید به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید
این سایت را در گوگل محبوب کنید: