همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر

رشته زیست شناسی

  • کد محصول:  44888
  • ۵۲  روز پیش
  • 237 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  پایان نامه مفهوم كلي فضا و مكان
  وابستگي انسان به فضا داراي ريشه هاي عميق مي باشد . اين وابستگي از نياز به درك روابط اجتماعي انسان جهت ثبت مفهوم و حاكميت بر دنياي حوادث و رويدادها سرچشمه مي گيرد . » [1] انسان خود را با محيط وفق مي دهد . « بسياري از حركات [2]
  ...
  • کد محصول:  44887
  • ۵۲  روز پیش
  • 25 صفحه
  • 2000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله قنات در ایران
  قنات در پهنه وسیعی از جهان از ژاپن تا شیلی گسترده است اما بزرگترین کانونی که در آن قنات به عنوان اصلی ترین منبع تأمین کننده آب شناخته می شود اطراف کویرهای ایران است. در این منطقه تکنولوژی قنات از هر لحاظ به تکامل رسیده است. در همین منطقه ضعف
  ...
  • کد محصول:  44886
  • ۵۲  روز پیش
  • 107 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  پایان نامه انتخاب روشي مناسب جهت بازسازي خلاء‌هاي آماري بارندگي
  اولين قدم در مراحل مطالعاتي يك پروژه آبي، مطالعات هواشناسي است، به طوريكه ساير مطالعات مانند هيدرولوژي، سيلخيزي، فرسايش و رسوب و غيره بر آن متكي است.بديهي است دسترسي به داده‌هاي كافي و دقيق شبكه ايستگاه‌هاي هواشناسي از يك طرف موجب كوتاهتر شدن مدت مطالعات گرديده و از طرف ديگر
  ...
  • کد محصول:  44885
  • ۵۲  روز پیش
  • 19 صفحه
  • رایگان

  علوم پایه /
  مقاله الگوي ترافيك مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها
  آناليز تجربي ارائه شده در اين مقاله نشان مي دهد كه در نمونه هاي معين چگالي (و همچنين جريان و سرعت متوسط وسايل نقليه) در صفوف بلند آزاد راه ها روند سازگاري را با آنچه كه بوسيله تئوري هيدروديناميك ترافيك پيش بيني شده است ارائه مي‌دهد. اين يافته اينطور نشان
  ...
  • کد محصول:  44884
  • ۵۲  روز پیش
  • 35 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي
  ميزان فاضلاب صنعتي يا پساب ايجاد شده از توليدات صنعتي در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به كل فاضلابهاي توليدي نقش چنداني ايفا نمي‌كند گزارش" شناخت واحدهاي صنعتي شهر تهران – سال 1375 تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در منطقه دو را 36 واحد يعني 26/1 درصد كل واحدهاي صنعتي
  ...
  • کد محصول:  44883
  • ۵۲  روز پیش
  • 13 صفحه
  • رایگان

  علوم پایه /
  مقاله آب مایع حیات
  آب يكي از گرانبها ترين منابع طبيعي موجود در كره زمين است . بدون وجود آب ، زندگي مفهوم خارجي نخواهد داشت نه تنها زندگي انسان وابسته به آب است بلكه تمام موجودات و رشد آنها نياز اساسي به آب دارند . تاريخ آب رساني از روزگاري آغاز شد كه
  ...
  • کد محصول:  44882
  • ۵۲  روز پیش
  • 99 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  پایان نامه عاملهاي شيميايي و آثارآن بر محيط زيست
  «عوامل شيميايي»موادي هستند جامد، مايع و گازي شكلي كه بر اثر خواص فيزيكي و شيميايي خود موجب ضايعات شيميايي يا تلفات رزمي و يا آسيب جسماني بر روي انسان و حيوان گرديده و در رشد ونمو گياهان و نباتات ايجاد دگرگوني كرده و باعث ايجاد پرده دود و آتش مي‌گردد.«ضايعه
  ...
  • کد محصول:  44856
  • ۵۶  روز پیش
  • 93 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله پاركهاي كوهستاني و لزوم مراقبت از آنها
  كوهستان داراي ويژگيهايي كه بايد حفاظت گردند اين ويژگيها قبلا آورده شدند در  اينجا به عنوان يادآوري مي توان مواردي چون مناظر شكوه  كيفيت طبيعت بكر ، حيات وحش و فصلهاي توريسم و جوامع و فرهنگ محلي و ديگر ارزشهاي فيزيكي ، بيولوژيك وكيفيتهاي مناظر آنهاست . رهنمودهاي ارائه
  ...
  • کد محصول:  44854
  • ۵۶  روز پیش
  • 44 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله بازيابي اكسيدهاي عناصر نادر خاكي از يك محصول فرعي اسيد فسفريك
  در اين مقاله فرآيند Solvem-extraction براي بازيابي دي اكسيد سديم بادرجه خلوص باسما و همچنن بازيابي اكسيد عناصر نادرخاكي سنگين غليظ شده ، از اكسيدهاي عناصر نادرخاكي كه بصورت مخلوط باهم وجود دارند، توضيح داده شده است انحلال اكسيدهاي موجود بصورت مخلوط در فرآيند پرعيار سازي بوسيله اسيد نيتريك باتهيه
  ...
  • کد محصول:  44853
  • ۵۶  روز پیش
  • 22 صفحه
  • 2000 تومان

  علوم پایه /
  تحقیق جايگاه و اهميت كاربري فضاي سبز در بين ساير كاربريها
  فضاهاي سبز را در ادبيات شهرسازي جزو كاربريها و در ضمن يكي از تسهيلات روبنايي بخش كالبدي محسوب مي‌گردند. از فضاهاي سبط بعنوان يكي از شاخه‌هاي اصلي و در عين حال ابزار فني محافظت محيط زيست در محيطهاي انسان ساخت مي‌توان نام برد. در گذشته نقش غالب فضاهاي سبز به
  ...
  • کد محصول:  44852
  • ۵۶  روز پیش
  • 44 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمونهاي مرتبط با آنها و استانداردهاي مربوط به آنها
  با توجه به مشكلات روزافزون آلودگي هوا و عواقب زيست محيطي آن به دليل استفاده از سوخت هاي دودزا (گازوئيل و بنزين و …) كه حجم عمده اي از اين آلودگي توسط وسايل نقليه شخصي يا عمومي توليد مي گردد، استفاده از سوخت گاز طبيعي به دليل توليد حداقل گازهاي
  ...
  • کد محصول:  44851
  • ۵۷  روز پیش
  • 104 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله آلودگي صوتي
  بارها از صداي بوق خودرو يا سر و صداي بيش از اندازه يك موتور سيكلت كه با سرعت از كنارمان رد مي شود، از جا پريده ايم.انگار ديگر شنيدن تمام اين صداهاي ناهنجار برايمان عادي شده است و تمامي اين آلودگي هاي صوتي، ديگر بخشي از زندگي روزمره مان است
  ...
  • کد محصول:  44850
  • ۵۷  روز پیش
  • 19 صفحه
  • رایگان

  علوم پایه /
  پروژه حفاظت محيط زيست
  ميكرو بيولوژي و شيمي خاك حايز اهميت مي باشند كه بر اساس اصول صحيح جمع آوري و نگهداري كرده و آزمايش مورد نظر را انجام مي دهيم نكته مهم اينكه خاك از جمله محيطهايي است كه حتي در يك محدوده معين ويژگيها و شرايط آن از نظر فيزيكي- بيولوژيك و
  ...
  • کد محصول:  44849
  • ۵۷  روز پیش
  • 54 صفحه
  • 3000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله ساختار زمین
  زمین جسمی تقریبا کره ای به شعاع متوسط 6370 کیلومترمی باشد .هسته کروی بخش مرکزی کره زمین را در برگرفته وشعاع ان در حدود3470 کیلومتر تخمین زده می شود . اطراف هسته را لایه  میانی یعنی گوشته فرا گرفته وضخامتی در حدود 2900 کیلومتر راشامل می شود .پوسته زمین اساسا
  ...
  • کد محصول:  44848
  • ۵۷  روز پیش
  • 101 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله وضعيت شبكه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران
  از زماني نه چندان دور هر سال با فرارسيدن فصل گرما، معضل كم آبي شهرهاي كشور و نگراني از پيامدهاي اجتماعي آن، دغدغه ي خاطر متوليان و مسؤلان شهري كشور است. هر سال كه مي گذرد بر تعداد شهرهاي كم آب كشور افزوده مي شود، گستره ي بي آبي و
  ...
  • کد محصول:  44847
  • ۵۷  روز پیش
  • 8 صفحه
  • رایگان

  علوم پایه /
  تحقیق طرح جامع انضباط ترافيكي
  منظور كليه روش ها و خط مشي هاي معمول و ابتكاري معاونت راهور شهرستان جهت بالابردن امنيت ترافيكي شهرستان و بهبود انضباط اجتماعي- ترافيكي شهروندان محترم مي باشد. 1- كاهش حوادث و سوانح رانندگي: هدف از كاهش حوادث و سوانج رانندگي، از بين بردن يا به حداقل رساندن مشكلات
  ...
  • کد محصول:  44846
  • ۵۷  روز پیش
  • 24 صفحه
  • 2000 تومان

  علوم پایه /
  پروژه ايجاد ايمني، نظم و ساماندهي تردد وسائط نقليه و عابرين در حد فاصل بلوار امام و چند تقاطع حادثه خيز در شهر ديواندره
  وجود آمار تلفات قابل توجه فوتي، جرحي، مالي و… ناشي از تصادفات جاده‌اي و شهري در كشور سهم هفت درصد سود ناخالص درآمد ملي را به خود  اختصاص داده است. همچنين رشد روز افزون توليد وسائط نقليه موتوري و عدم تطابق با راههاي موجود در كشور موجبات افزايش سوانح را
  ...
  • کد محصول:  44845
  • ۵۷  روز پیش
  • 69 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله ايجاد ايمني، راحتي و سهولت تردد وسائط نقليه و عابرين
  امروزه با گسترش شهرنشيني و افزايش جمعيت و همچنين توسعه جابجايي افراد و كالاها ين مراكز جمعيتي، اقتصادي و خدماتي در سطح شهرها، استفاده روز افزون از وسايل نقليه به صورت امري اجتناب ناپذير درآمده است. در واقع با افزايش قابليت تحرك انسان، اتومبيل محدوديتهاي جغرافيايي را كاهش داده و
  ...
  • کد محصول:  44844
  • ۵۷  روز پیش
  • 76 صفحه
  • 5000 تومان

  علوم پایه /
  مقاله تهويه در ساختمان
  مطالعه آلودگي محيطهاي بسته غير حرفه اي (Non – Occupational Indoor Environment) تقريباً علم جديدي است و از عمر آن حدود 25 سال مي گذرد به طوري كه اولين سمينار بين المللي آن در سال 1978 ميلادي  ودر دفتر منطقه اي اروپايي سازمان بهداشت جهاني در دانمارك برگزار گرديد .
  ...
  • کد محصول:  44843
  • ۵۷  روز پیش
  • 25 صفحه
  • 2500 تومان

  علوم پایه /
  تحقیق نقش جنگلها
  با توجه به نقش ارزنده جنگلها در پايداري محيط زيست نقش آن در توليد چوب بعنوان يك ماده طبيعي، لذا در منطقي چوب لزوم حفظ و حراست از جنگل را ايجاب مي نمايد. اهميت چوب حاصل از آن در صنايع و مصارف سنتي كشور، نياز دائم و مستمر به اين
  ...

چرا داکس ایران؟

کاربردی

ما همواره به فکر نیازهای شما بوده ایم و سیستم فوق امکان پاسخگویی به نیاز های شما را دارا میباشد

دسترسی آسان

ما به فکر راحتی شما هستیم و هدف ما همواره آسودگی شما میباشد و امیدواریم که در این آزمون سربلند بوده باشیم

امنیت

وبسایت داکس ایران مجوزهای لازمه را دارا میباشد و شما میتوانید به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید
این سایت را در گوگل محبوب کنید: