همکار ما شوید

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید.

از مقاله ها, پایان نامه ها , ترجمه ها و سایر فایل های نوشتنی خود درآمد کسب کنید...
توضیحات بیشتر

روش تحقیق

  • کد محصول:  36969
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 44 صفحه
  • 5500 تومان

  روش تحقیق /
  نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآئي كاركنان بانك كشاورزي
  شرح مختصر: پيچيدگي سازمان هاي امروزي، تشريح آنان را تا حدودي دشوارنموده است. تكنولوژي و پيشرفت هاي بشري به گونه اي سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتي با گذشته مي تواند پيداكند. افزايش تلاطم هاي محيطي، فضاي تغييرو تحول، دگرگوني و عدم اطمينان رافراهم آورده است و ما را به توانايي هاي جديد و طرحي
  ...
  • کد محصول:  36967
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 24 صفحه
  • 3500 تومان

  روش تحقیق /
  نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي
  شرح مختصر: ارزشيابي كاركنان از جمله ابزارها و وسايل موثر در مديريت منابع انساني است كه با اعمال صحيح آن، نه تنها هدفها و ماموريت هاي سازمان با كارآيي مطلوب تحقق مي يابد، بلكه منافع واقعي كاركنان و جامعه نيز تامين مي گردد. اساساً مديران بايد يك قضاوت دائمي از افراد تحت سرپرستي خود
  ...
  • کد محصول:  36964
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 20 صفحه
  • 3000 تومان

  روش تحقیق /
  نظر دانشجويان دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجه دانشگاه آزاد مشهددر رابطهخ با عملکرد دو سال اخیر دولت نهم
  شرح مختصر: بحث و بررسي در خصوص مواضع دولت نهم در عرصه سيسات خارجي در دو سال اخير و نظر دانشجويان دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجه دانشگاه آزاد مشهد درباره آن، در مقايسه با بسياري از مباحث ديگر از سابقه چنداني برخوردار نبوده و بهتر است بگويم تاكنون در حوزه مطالعاتي
  ...
  • کد محصول:  36963
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 95 صفحه
  • 10000 تومان

  روش تحقیق /
  نظارت مدارس
  شرح مختصر: نظارت يكي ازحلقه هاي مفقودهء نظام آموزشي است ولزوم آن درهرزمان ودرهر رده آموزشي احساس ميشودوبه منزله يك فراينددائمي بايددرمدرسه نقشي ايفاكندتاكارگزاران مدرسه از امكانات موجودبه نحومطلوب استفاده كنندوبهبودكيفيت راسرلوحه كارخودقراردهند. نظارت بهبودواصلاح شيوه هاي كلاس داري وتدريس معلم وكليه اعمالي است كه دريك آموزشگاه انجام ميشود.نظارت در امرتعليم وتربيت چيزي نيست كه
  ...
  • کد محصول:  36962
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 20 صفحه
  • 3000 تومان

  روش تحقیق /
  مطالعه كاهش جمعيت در روستا خيرآباد واقع در استان خراسان شمالي
  شرح مختصر: جغرافيا همچون ديگر رشته هاي مهم علمي، از دوره هاي متشنج پس از جنگ عبور كرده و از دهه 1960 به طور پيوسته در حال تغييرات روشهاي تحقيق در اين رشته و هم چنني ابزار و فنون تجزيه و تحليل داده ها نيز در حال تغيير و تحول عظيمي بوده به طوري
  ...
  • کد محصول:  36961
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 40 صفحه
  • 5500 تومان

  روش تحقیق /
  «مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی
  شرح مختصر:در دنيای امروز ميزان بهره‏گيرى مطلوب و بهينه از منابع و امكانات موجود در جهت نيل به اهداف اقتصادى يكى از معيارهايى است كه درجه توسعه‏يافتگى جوامع را نمايان مى‏سازد. بهره‏ورى در استراتژى توسعه اقتصادى كشورها، امروزه جايگاه ويژه‏اى پيدا كرده است، به گونه‏اى كه هم در سطح خرد و هم در سطح
  ...
  • کد محصول:  36960
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 60 صفحه
  • 7000 تومان

  روش تحقیق /
  کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن
  شرح مختصر: گاهی شنیده می شود که می گویند " بچه باید کتک بخورد تا آدم شود " و بسیار نکته های دیگر که به وفوردر گفتگوهای مردم دیده می شود . این حکایت از رخنه کردن خشونت در فرهنگ کشور ما دارد .در این زمینه برخی از موافقان می گویند تنبیه های جزئی مانند
  ...
  • کد محصول:  36959
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 40 صفحه
  • 5000 تومان

  روش تحقیق /
  عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها
  شرح مخختصر: سرعت تغيير و تحول در سازمانهاي امروزي سريعتر از آن است كه با راه حلهاي گذشته و سنتي بتوان براي مسائل پيش رو چاره جويي كرد‏. در اين راستا اكثر سازمانها به طرق مختلف موفق به ارتقاء ظرفيت خود براي رويارويي با تغييرات پيچيده‏، تنوع محصول و پاسخگوئی به نيازهاي مشتريان در فضاي
  ...
  • کد محصول:  36958
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 30 صفحه
  • 4000 تومان

  روش تحقیق /
  عوامکل موثر بر افت تحصیلی
  شرح مختصر: يكي از معضلات مهم نظام آموزشي كشور ما و كشورهاي ديگر افت تحصيلي است كه سبب هدر رفتن نيروي انساني و مادي جامعه مي شود (سايت شيعه نيوز) لذا بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي جهت پيشگيري از افت تحصيلي ضروري به نظر مي رسد. ما در اين اثر با استناد از
  ...
  • کد محصول:  36957
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 35 صفحه
  • 4500 تومان

  روش تحقیق /
  طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق
  شرح مختصر: همانطور كه مي دانيد اطلاعات براي افراد مهمترين منبع تصميم گيري مي باشد و همچنين محرز است كه مصاحبه ، پرسشنامه ابزارهاي اصلي جمع آوري اطلاعات در تحقيقات مي باشد كه از طريق اين ابزار اطلاعات تفصيلي (كمي و كيفي) مناسبي در اختيار پژوهشگر قرار مي گيرد . در اين ميانمصاحبه و مشاهده
  ...
  • کد محصول:  36956
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 34 صفحه
  • 4500 تومان

  روش تحقیق /
  طراحي الگويي جهت تعيين نظام استقرار تسهيلات ارائه‌دهنده خدمات در مناطق شهري
  شرح مختصر: يكي از محرك‌هاي بزرگي كه طي دو دهه اخير صنعت بانكداري را دچار چالش‌ نموده، ظهور روش‌هاي جديد بانكداري، به ويژه بانكداري الكترونيكي بوده است. امروزه صنعت بانكداري در بكارگيري و توسعه فن‌آوري پردازش الكترونيكي داده‌ها[1] به عنوان يكي از فعال‌ترين صنايع مطرح است. در اين راستا يكي از مهم‌ترين نوآوري‌هاي فني،
  ...
  • کد محصول:  36932
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 34 صفحه
  • 4500 تومان

  روش تحقیق /
  طراحي الگويي جهت تعيين نظام استقرار تسهيلات ارائه‌دهنده خدمات در مناطق شهري
  شرح مختصر:يكي از محرك‌هاي بزرگي كه طي دو دهه اخير صنعت بانكداري را دچار چالش‌ نموده، ظهور روش‌هاي جديد بانكداري، به ويژه بانكداري الكترونيكي بوده است. امروزه صنعت بانكداري در بكارگيري و توسعه فن‌آوري پردازش الكترونيكي داده‌ها[1] به عنوان يكي از فعال‌ترين صنايع مطرح است. در اين راستا يكي از مهم‌ترين نوآوري‌هاي فني، اختراع
  ...
  • کد محصول:  36923
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 20 صفحه
  • 3000 تومان

  روش تحقیق /
  بررسی و مطالعه برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی
  شرح مختصر:تحقیق حاضر که تحت عنوان « بررسی و مطالعه برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی» و به سفارش سازمان فنی و حرفه ای و به منظور کسب اطلاعات جامع پیرامون کم و کیف وضعیت مهارتی کارآموزان شرکت کننده در برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای انجام گرفته
  ...
  • کد محصول:  36920
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 80 صفحه
  • 9000 تومان

  روش تحقیق /
  روش تحقیق مدریت منابع انسانی
  شرح مختصر: نيروي انساني موجود در هر جامعه عامل اساسي و تعيين كننده اي است كه با شركت مستقيم در توليد و خدمات يا به صورت اعمال تراوشات فكري در انواع فعاليتها موجبات توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي هر كشوري را فراهم مي سازد. عملكرد نيروي انساني به عنوان عامل اساسي بستگي به
  ...
  • کد محصول:  36917
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 50 صفحه
  • 6000 تومان

  روش تحقیق /
  روش تحقیق زنان و پردئه نشینی
  شرح مختصر:شكست امپرياليست جهاني به ويژه آمريكا براي خاموش ساختن شعله هاي فروزان انقلاب اسلامي به با انواع حيله ها و توطئه هاي سياسي ، نظامي ، اقتصادي و فرهنگي و با مساعدت وياري ايادي داخلي اش همراه بوده  آنها را از ضربه پذيري سريع انقلاب مايوس ساخته ، به فكر سرمايه گزاري بلند
  ...
  • کد محصول:  36913
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 50 صفحه
  • 6000 تومان

  روش تحقیق /
  بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان
  شرح مختصر:هدف ازاين تحقيق بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان دانشکده فني امام خميني (ره) ودانشگاه آزاد (سماء)سبزوار در درس تربيت بدني عمومي مي باشد که درخرداد ماه 1386 از60 نفر ازدانشجويان ورودي 83 و40 تن ازدانشجويان ورودي 84 به عمل آمده اس  ت.
  ...
  • کد محصول:  36910
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 50 صفحه
  • 6000 تومان

  روش تحقیق /
  روش تحقیق ازدواج
  شرح مختصر: ازدواج پيمان مقدسي است كه در آن زن و مرد بر اساس يك تعهد قانوني،شرعي و عاطفي پيمان مي بندند تا با تشكيل خانواده در يك زندگي مشترك ،نيازهاي همديگر را تامين و درنشيب و فرازها و تلخي و شيريني هاي زندگي يار و غمخوار هم باشند.با اين وجود،خانواده يكي از اركان
  ...
  • کد محصول:  36908
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 30 صفحه
  • 4000 تومان

  روش تحقیق /
  اخلاق و تربيت اسلامي
  شرح مختصر: با الهام از اين سخن گرانقدر امام راحل كه فرمودند : «هدف مخالفين شما اين است كه بچه هاي شما را از اسلام منحرف كنند و جوانهاي شما را از اسلام منحرف كنند، توجه كنيد كه كودكها و جوانها را به تعليمات اسلامي تربيت كنيد تا انشاءالله كشورشما از آسيب مصوب بماند‍.» با
  ...
  • کد محصول:  36906
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 63 صفحه
  • 7500 تومان

  روش تحقیق /
  روش تحقيق
  شرح مختصر: از نظر ميلز مسئله اي را مي توان به عنوان تحقيق مطرح كرد كه بتوان بين جنبه هاي فردي و جنبه هايي كه ناظر ساخت اجتماعي هستند ارتباط برقرار كرد در اين صورت به تخيل جامعه شناختي رسيده ايم . از نظر ميلز شرايط تاريخي را هم بايد در تحقيقات در نظر
  ...
  • کد محصول:  36905
  • ۷۰۹  روز پیش
  • 20 صفحه
  • 3000 تومان

  روش تحقیق /
  رضایت شغلی
  شرح مختصر:كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان هزينه هاي گسترده اي را به منظور بررسي تغييرات سالانه رضايت شغلي كاركنان پرداخت مي كنند( تغييرات سالانه رضايت شغلي كاركنان آنها در منابع مربوط موجود است) . پرداخت چنين هزينه هايي توسط كشورهاي مذكور نشان مي دهد كه رضايت شغلي موضوع بسيار با اهميتي كه متاسفانه در كشور
  ...

چرا داکس ایران؟

کاربردی

ما همواره به فکر نیازهای شما بوده ایم و سیستم فوق امکان پاسخگویی به نیاز های شما را دارا میباشد

دسترسی آسان

ما به فکر راحتی شما هستیم و هدف ما همواره آسودگی شما میباشد و امیدواریم که در این آزمون سربلند بوده باشیم

امنیت

وبسایت داکس ایران مجوزهای لازمه را دارا میباشد و شما میتوانید به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید
این سایت را در گوگل محبوب کنید: